h

Financiële haalbaarheid parkeergarage Oostwal volksverlakkerij

14 januari 2011

Financiële haalbaarheid parkeergarage Oostwal volksverlakkerij

Floor van Lamoen
De parkeergarage die aan de Oostwal zou moeten komen is niet financieel haalbaar. Dat stelde SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen in de commissievergadering van 13 januari. Het gemeentebestuur presenteerde een plan voor een ondergrondse parkeergarage aan de Oostwal onder de huidige parkeerplaats bij o.a. de bibliotheek. Boven die parkeergarage zou een strak vormgegeven waterpartij worden aangelegd, omdat hier vroeger het water van de Veste liep. De investering wordt geraamd op 21 miljoen euro en na 40 jaar zou er een klein positief resultaat van 180 duizend euro (0,9%) zijn. Uit de onderliggende cijfers blijkt dat de investeringskosten 21 miljoen euro met zeer grote marges (van miljoenen euro's) zijn geschat. Het kan dus makkelijk miljoenen anders uitvallen. Daarnaast zijn allerlei noodzakelijke kosten niet in het bedrag meegenomen, zoals de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen tijdens de bouw. Belangrijkste adder onder het gras is dat het verlies aan inkomsten door het verdwijnen van de huidige parkeerplaatsen niet is meegenomen. Deze parkeerplaatsen leveren de gemeente op dit moment 400 duizend euro per jaar op. Dat zou in totaal, als we uitgaan van een voorzichtige jaarlijkse toename van 2%, gaan om een negatief effect voor de gemeente van 25 miljoen euro in 40 jaar. "Volksverlakkerij" noemde Floor van Lamoen het zomaar weglaten van dit grote bedrag. Ook de meeste andere fracties in de gemeenteraad, met uitzondering van de VVD, toonden zich tegen de aanleg van de parkeergarage. Het college stelt voor 2 jaar met de beslissing te wachten en nog niet onderzoek naar alternatieven te doen. De SP en de meeste andere fracties kiezen voor afstel en vragen het college wel naar alternatieven te zoeken. Volgende week beslist de gemeenteraad over het voorstel van het college.

U bent hier