h
1 september 2017

Zebrapad prikactie SP Goes

Foto: SP Goes / .

Een veilige woonomgeving is een recht voor iedereen. Vrijwilligers
van SP Goes gaan regelmatig ‘de buurt in’. Veel mensen gaven tijdens een gesprek aan zich te storen aan hardrijders in de buurt en het gebrek aan veilige oversteekplaatsen.

Lees verder
13 juli 2017

Motie SP medisch afval overgenomen

Foto: SP Goes / .

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni, spraken de Goese fracties over het collegevoorstel om per 1 juli 2018 over te gaan op het diftar-systeem.

Lees verder
27 juni 2017

SP ONDERSTEUNT LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS.

De SP afdeling Goes ondersteunt de actie van de leerkrachten in het basisonderwijs. Op veel scholen wordt op dinsdag 27 juni het werk neergelegd tot 9.30 uur.

Lees verder
10 juni 2017

Politiek Café over duurzaamheid in Goes.

Foto: SP Goes / .

De SP in Goes organiseerde op 9 juni 2017 een Politiek Café met als thema duurzaamheid.
Duurzaamheid is een breed begrip. Deze avond stonden twee voorbeelden centraal.

Lees verder
4 juni 2017

Politiek café over duurzaamheid.

Foto: SP Goes / .

Op vrijdag 9 juni 2017 organiseert SP Goes weer een Politiek Café. Het thema is deze keer ‘duurzaamheid’.  

Lees verder
20 mei 2017

Oplossen problemen Ouverture is geen milieubeleid

Afgelopen donderdag stond in de gemeenteraad een evaluatie van het milieubeleid op de agenda. Afgelopen jaren is een aantal van de in 2009 gestelde doelen niet gehaald, maar er is ook het nodige wel bereikt. Het evaluatierapport stelt ook dat de CO2-doelstelling die Goes stelde voor 2020 nog haalbaar is. "Doen!" aldus fractievoorzitter Floor van Lamoen. Minder te spreken was hij over het voorstel om een deel van het budget dat er nog is te besteden aan de (juridische) problemen met de warmte-koude-opslag in de wijk Ouverture. Volgens het college zou die besteed worden aan juristen, praten met burgers en bureaumedewerkers. Terecht dat daarvoor geld wordt vrijgemaakt, maar er is geen milieuwinst, dus niet uit de kleine milieupot, zo stelde Van Lamoen. Hij kreeg daarvoor bijval vanuit alle oppositiepartijen. Uiteindelijk haalde het college bakzeil en werd dit budget door de gemeenteraad met instemming van het college uit het voorstel geschrapt.

Lees verder
20 mei 2017

SP-fractie geen geldverspiller

Elke gemeenteraadsfractie in de gemeenteraad van Goes krijgt jaarlijks een fractiebudget. De SP-fractie is zuinig op dit bedrag, het is immers gemeenschapsgeld. Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraadsvergadering de balans opgemaakt: alleen de SP-fractie had zoveel van het budget over dat het een deel zal terugbetalen aan de gemeente. Ook over eerdere jaren heeft de SP als enige geld teruggestort. De betalingsopdracht is inmiddels de deur uit. Dat geld kan weer aan belangrijke andere zaken worden besteed.

Lees verder
3 maart 2017

SP Tweede Kamerlid Eric Smaling beschermt de Zeeuwse kust

Op zaterdag 4 maart sluit SP Tweede Kamerlid Eric Smaling zich aan bij het Lint aan de Kust. De actie langs de Brouwersdam is georganiseerd door een werkgroep vanuit Bescherm de kust. Zij vragen hiermee actief aandacht voor bouwplannen langs de kust, waardoor het open landschap met vergezichten dreigt te verdwijnen waar nu natuurliefhebbers, recreanten en veel watersporters actief zijn.

Lees verder
23 februari 2017

6 maart verkiezingsdebat FNV - Mythe Goes

Foto: SP

Op maandag 6 maart wordt door FNV Zeeland een verkiezingsdebat georganiseerd. Dit debat vindt plaats in de Mythe in Goes. Namens de SP zal Cem Lacin aanwezig zijn. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
SP Goes is aanwezig met een informatiestand.
Voor SP-leden en -stemmers is dit de gelegenheid om kennis te maken met een van 'onze' kandidaat-kamerleden. Cem Lacin staat op de kandidatenlijst op nummer 10.

Lees verder
17 februari 2017

Motie VRZ unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Goes heeft donderdagavond een motie van SP en D66 over de problemen in de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) met algemene stemmen aangenomen. De motie roept het bestuur van de VRZ op om zichzelf en elkaar de maat te nemen en te kijken of de juiste persoon nog wel op de juiste plek zit. In de motie staan een aantal kritiekpunten op vooral het dagelijks bestuur. De gemeenteraad werd laat en zeer mondjesmaat geïnformeerd. Op klokkenluiders die zaken aanhangig maakten afwerend en negatief gereageerd. Ze werden in de pers weggezet als rancuneus door de voorzitter, burgemeester Lonink van Terneuzen. Deze laatste was veel te close met de directrice, die inmiddels het veld heeft moeten ruimen. Alle fracties gingen mee in deze kritiek of gingen nog verder. Het is nu aan de burgemeesters - zij zijn automatisch lid van het bestuur - om serieus werk te maken van een kritische terugblik en vooruitblik. Wat de SP-fractie betreft, en meerdere andere fracties in de raad spraken dat uit, zou Lonink moeten stoppen als voorzitter.

Lees verder

Pagina's