h
13 november 2020

Actieplan zwemveiligheid op komst

De gemeenteraad van Goes heeft donderdag op initiatief van de SP het college gevraagd met een actieplan zwemveiligheid te komen. Nadat ook deze zomer weer mensen in zee verdronken, vroeg de SP in een motie, mede ingediend door Nieuw Goes, om werk te maken van zo'n plan. De motie werd aangenomen met de stemmen van GroenLinks en de VVD tegen.

Lees verder
17 oktober 2020

Geen knip voor de neus waard

Voor de tweede keer sprak de gemeenteraad over een plaats voor een nieuwe brandweerpost. Nu zit een tijdelijke brandweerpost aan de Troelstralaan. Vorig jaar november was het onderwerp ook besproken. Toen kwam de Troelstralaan naar voren als meest gunstige plaats, maar de raad was het niet eens met de beweegredenen. Een plaats bij het Tiendenplein was onterecht als niet zo geschikt naar voren gekomen. Dus vroeg de raad, inclusief SP, om een verder onderzoek naar vier locaties. Dat gebeurde. En nu kwam de plaats bij het Tiendenplein als voorkeur naar voren. Eind goed, al goed, zou je zeggen. Maar aan die keuze zitten veel kosten vast. En de Troelstralaan was nummer twee en hmm, dat is een plaats waarop het nodige is aan te merken. Wat er gebeurde? Het werk van het college werd verfrommeld en genegeerd. Er werd zomaar een niet verder onderzochte locatie, naast de Gamma, door veel partijen naar voren geschoven. Op positie twee, terwijl het college aangaf dat die plek niet geschikt was. Geen verder onderzoek, geen vraag aan het college om verder te kijken, nee, op basis van nattevingerwerk de keuze veranderen. Onverantwoord vond de SP-fractie het en ook onfatsoenlijk tegenover de ambtenaren die er hun werk in hebben gestoken. Als de raad dit zo doet, is zij geen knip voor de neus waard, zei Floor van Lamoen. Hij zag het tandenknarsend gebeuren, maar alleen PvdA en Groen Links leken het te begrijpen en stemden net als de SP tegen.

Lees verder
17 oktober 2020

Coffeeshops, overlast en de spagaat van de VVD

Een paar jaar geleden hadden we in Goes te kampen met drugstoerisme. Mensen uit België en Frankrijk reden speciaal naar onze coffeeshops om hier softdrugs te kopen. Dat ging gepaard met overlast. Daarop kwamen strengere regels, de belangrijkste dat softdrugs alleen aan inwoners van ons land verkocht mogen worden. Dat heet het i-criterium. Maar sinds de invoering daarvan zien we dat de straathandel in het zadel is geholpen. Daar was de SP al bang voor. In grote delen van ons land zijn deze nieuwe regels daarom losgelaten, maar niet in Zeeland. Of toch, Vlissingen gaat met het loslaten experimenteren en daarom bespraken we in de Goese gemeenteraad het voorstel om dat ook te doen. Er zijn immers mensen, denk aan arbeidsmigranten en toeristen, die nu zijn aangewezen op illegale straathandel om aan softdrugs te komen. Het leek een haalbaar voorstel, de gehele oppositie en de VVD zijn voor afschaffing van het i-criterium. Maar de VVD zit in de coalitie...

Lees verder
21 juli 2020

Moeite met tweede huizen

Afgelopen maand heeft de SP-fractie in de Goese gemeenteraad vragen gesteld over tweede huizen. Heijmans prijst namelijk kadewoningen in het Goese Diep als "zeer geschikt als tweede huis" aan. De SP vindt dat permanente bewoning beter is voor een wijk. Bovendien is er niet veel bouwgrond in Goes. Het college antwoordt dat de gemeente geen regels kent die deeltijdbewoning verbieden. Bovendien valt het voor de leefbaarheid wel mee, zolang het niet te veel wordt. De SP is het er niet mee eens. Deeltijdbewoning is ongewenst, bewoners zijn dan minder betrokken bij de wijk. Maar al helemaal in tijden van woningschaarste.

Lees verder
13 juli 2020

Zeeuwse SP leden in actie voor de vakkenvullers

Foto: SP Goes

Ahold maakt grote winst met de supermarkten en Bol.com. Ondertussen wordt aan de vakkenvullers een minimumsalaris betaalt. De SP vindt het tijd dat de lonen omhoog gaan en voerde daarom zaterdag actie op 15 plaatsen in Nederland. Vlissingen was één van deze locaties. Aan voorbijgangers werd gevraagd naar wie volgens hen de winst  van Ahold moest; naar de vakkenvullers of de zakkenvullers. Helaas vond AH de actie minder geslaagd en werden de actievoerders na enige tijd gesommeerd het terrein te verlaten.

Lees verder
13 juni 2020

Demonstratie tegen openhouden kerncentrale

Enige tijd geleden is er sprake geweest van een demonstratie tegen het langer openhouden van de kerncentrale Borssele. Die zou op 26 april worden gehouden, maar kon niet doorgaan vanwege Corona-maatregelen. Inmiddels is er een nieuwe datum geprikt met een gewijzigde opzet, namelijk op vrijdag 19 juni. In verband met Corona-maatregelen wordt het geen ‘gangbare’ demonstratie, maar houden we een zogenaamde doorgeef-demo. Gedurende de hele dag zullen 47 demonstranten telkens een kwartier demonstreren en dan het stokje weer doorgeven. Het aantal demonstranten staat symbool voor het aantal jaren dat Borssele al draait. 

Lees verder
31 mei 2020

Huurverhoging wordt door de Goese raad geaccepteerd

Coronacrisis of niet, de Goese gemeenteraad vindt dat de huurverhogingen gewoon door kunnen gaan. Nieuw Goes en de SP dienden een motie in om bij Beveland Wonen en particuliere verhuurders aan te dringen op uitstel van de huurverhogingen. Maar zij ontvingen daarvoor geen enkele steun. Volgens de andere partijen is het maatwerk dat Beveland Wonen biedt afdoende. Eerder op de avond nam de gemeenteraad, met steun van de SP, wel het besluit om de inning van de reclamebelasting een jaar uit te stellen. Dat zoiets voor huurders mogelijk zou zijn, vond SP-raadslid Floor van Lamoen een voorbeeld van meten met twee maten.
 

Lees verder
26 januari 2020

Armoedebeleid: grenzen aan zelfredzaamheid en kindpakket

Foto: Floor van Lamoen

We kunnen er niet zomaar van uit gaan dat mensen zelfredzaam zijn. Als mensen het mentaal zwaar hebben lukt het minder goed de goede keuzes te maken. Daar moet het beleid rekening mee houden. Dat sprak de gemeenteraad afgelopen donderdag uit. Ook moeten de regelingen om kinderen in armoede te steunen, het kindpakket, meer een geheel worden door een centrale aanmelding. Beide moties werden mede-ingediend door de SP.

Lees verder
18 januari 2020

Het alternatief van de SP met Henk van Gerven

SP-Tweede Kamerlid Hek van Gerven komt op 24 januari naar IJzendijke, om 20 uur in het Mauritzhof. Hij was jarenlang huisarts en kan zo uit eigen ervaring vertellen over gezondheidsproblemen. Als ziektes al geen invloed hebben op het welzijn, dan wel de ziektekosten. Henk vertelt over een alternatief: Betaal de zorgverzekering via de belastingen. Een goed werkende zorgverzekering die billijk geregeld is. Komt allen!

Lees verder
30 december 2019

We hadden als SP veel kritischer op het Omnium moeten zijn.

Het tropisch bos is al jaren het blok aan het been van zwembad Omnium in Goes. Het had de trekker moeten worden van het sportcomplex, maar de bezoekersaantallen vielen jarenlang zwaar tegen. Dit jaar werd de besluitvorming over de uitbreiding van het Omnium in 2012 onder de loep genomen. Floor van Lamoen - toen en nu SP-fractievoorzitter in Goes - blikt in het tropisch bos terug op zijn rol met politiek verslaggever Marcel Decraene.

Lees verder

Pagina's