h
11 december 2018

Gemeentelijke herindeling op de Bevelanden? Waarom eigenlijk niet.

Foto: . / Internet
Borsele wil  niet fuseren met Kapelle, Noord Beveland krijgt gewoon een eigen burgemeester. Maar op de website van de PZC stond wel een poll om de mening over herindeling te toetsen. Meer dan de helft van de mensen die reageerden, is tegen gemeentelijke herindeling.
Lees verder
24 november 2018

Spektakel themajaar blijft duur

De gemeenteraad van Goes heeft wederom 200.000 euro uitgetrokken voor een nieuw themajaar in 2021, naast een extra bedrag van 50.000 euro voor Goes marketing. De SP heeft, samen met de Partij voor Goes, over beide onderwerpen een andere mening en stemde daarom tegen. Het themajaar heeft zeker waarde, maar met name het "grote spektakel" is een geldverslinder. In 2017 kostte dat spektakel in zijn eentje al 208.000 euro. Dat kan wel wat minder. Met de helft is al veel prachtigs te realiseren, aldus fractievoorzitter Floor van Lamoen. De meerderheid van de raad steunde echter de collegevoorstellen.
 

Lees verder
24 november 2018

Openbaar toilet centrum oost

De bibliotheek gaat verhuizen van Oostwal naar Bleekveld. Daarmee verdwijnt het openbare (mindervaliden)toilet aan de oostkant van het centrum. Het college was in die verhuisplannen nogal terughoudend over een nieuwe oplossing. SP-fractievoorzitter riep in de gemeenteraad juist op tot een snelle oplossing, want volgend jaar is de verhuizing van de bieb een feit. Dit signaal werd opgepakt door veel andere fracties, die zijn oproep ondersteunden. Wethouder Meeuwisse kwam tegemoet aan de breedgedragen wens. Ze zegde toe dat er in het komende half jaar een plan komt voor een nieuw openbaar (mindervaliden)toilet.

Lees verder
15 november 2018

Make peace great again!

Foto: SP / .

Vrijdag 9 november organiseerde SP Goes een openbare avond over de permanente oorlog  in het Midden Oosten. Sadet Karabulut legde uit waar het is de oorlog tegen terreur vooral om draait; om wapenleveranties en belangen in oliehandel.

Lees verder
11 november 2018

Succes voor SP-moties

Drie door de SP ingediende moties zijn afgelopen donderdag in de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen. Als gevolg van de moties gaat Goes gratis ID-kaarten verstrekken aan bij minima inwonende kinderen tot 18 jaar, gaat Goes informatie over minimaregelingen laten meesturen met correspondentie over kwijtscheldingsverzoeken bij SaBeWa en worden bomen en bloeiende planten aangelegd om de dramatische teruggang van insecten te stoppen. Twee andere SP-moties haalden het niet. Onderzoek naar de mogelijkheden voor gratis parkeren en verhuizing van de woonboulevard naar een locatie dicht bij de A58 kregen te weinig steun. Nog zeven moties van andere partijen die de SP mee ondertekende werden aangenomen. Succes kortom voor maar liefst 10 moties.
 

Lees verder
5 november 2018

Algemene beschouwingen: wat zegt SP Goes?

Aanstaande donderdag wordt in de Goese gemeenteraad de begroting behandeld. Traditioneel worden de maandag daarvoor door elke fractie "algemene beschouwingen" gepubliceerd. De SP-fractie houdt het redelijk kort en komt met een aantal speerpunten. De belangrijkste punten zijn: Doe wat aan de groeiende tweedeling in de maatschappij, onder andere door het terugdringen van kinderarmoede. Geen bevriezing van gemeentelijke belastingen voor bedrijven. Doe onderzoek naar de mogelijkheid om parkeren in Goes weer gratis te maken. Vorm de gemeente om tot een prettige en betrokken gemeente, die met je meedenkt. Creëer woningen voor mensen die wel scheefwoner heten te zijn, maar nergens terecht kunnen. Verhuis de woonboulevard naar bijvoorbeeld Poel V en bouw weer woningen in het Marconigebied. Plant bomen en bloemen om de dramatische teruggang van insecten te helpen terugdraaien.

Lees verder
26 oktober 2018

Openbare avond met Sadet Karabulut over de permanente oorlog

Foto: SP

Sinds 2001 is een permanente oorlog gaande in het Midden-Oosten, met als startpunt de invasie en bezetting van Afghanistan door het Westen. Na Afghanistan volgden Irak in 2003, Libië in 2011 en opnieuw Irak en ook Syrië in 2014. In de tussentijd zijn geheime oorlogen gestart in onder meer Jemen, Pakistan en Somalië. Allemaal onder de noemer ‘War on Terror’, om het terrorisme in te perken. Ook Nederland heeft steun geleverd aan deze oorlogen, steun die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Lees verder
26 oktober 2018

ADRZ en toegankelijkheid van de voordeur

Foto: Astrid de Jong
Bestuursleden van de SP afdeling Goes zijn door vertegenwoordigers van het ADRZ uitgenodigd om te komen praten. De SP had actie gevoerd voor een betere bereikbaarheid van de voordeur van het ziekenhuis voor mensen die ziek zijn of slecht ter been.
Lees verder
16 oktober 2018

Steun de cliënten en zorgverleners van Arduin.

Bewoners en personeel zijn de dupe van hoge werkdruk, personeelstekorten en gevaarlijke situaties op diverse woonlocaties.
Zij snappen niet meer dat bestuurders hun beloning nog goed praten terwijl het personeel al jaren om versterking vraagt.
Lees verder
3 oktober 2018

Is een parkeerkaart genoeg?

De SP-fractie kwam ter ore dat iemand die met een geldige mindervalidenparkeerkaart parkeerde bij een mindervalidenparkeerplaats in de Goese Polder toch een bekeuring onder de ruitenwisser vond. Vanwege twijfel of de kaart wel geldig was. Flinke stress natuurlijk! Twee dagen later werd de bekeuring ingetrokken, na controle aan huis. Vreemd, vindt de SP-fractie. Kan er niet ter plaatse worden gecontroleerd? Neemt de gemeente zo niet de parkeerzekerheid weg bij mensen? Dit lijkt toch willekeur? Floor van Lamoen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder

Pagina's