h
21 juli 2020

Moeite met tweede huizen

Afgelopen maand heeft de SP-fractie in de Goese gemeenteraad vragen gesteld over tweede huizen. Heijmans prijst namelijk kadewoningen in het Goese Diep als "zeer geschikt als tweede huis" aan. De SP vindt dat permanente bewoning beter is voor een wijk. Bovendien is er niet veel bouwgrond in Goes. Het college antwoordt dat de gemeente geen regels kent die deeltijdbewoning verbieden. Bovendien valt het voor de leefbaarheid wel mee, zolang het niet te veel wordt. De SP is het er niet mee eens. Deeltijdbewoning is ongewenst, bewoners zijn dan minder betrokken bij de wijk. Maar al helemaal in tijden van woningschaarste.

Lees verder
13 juli 2020

Zeeuwse SP leden in actie voor de vakkenvullers

Foto: SP Goes

Ahold maakt grote winst met de supermarkten en Bol.com. Ondertussen wordt aan de vakkenvullers een minimumsalaris betaalt. De SP vindt het tijd dat de lonen omhoog gaan en voerde daarom zaterdag actie op 15 plaatsen in Nederland. Vlissingen was één van deze locaties. Aan voorbijgangers werd gevraagd naar wie volgens hen de winst  van Ahold moest; naar de vakkenvullers of de zakkenvullers. Helaas vond AH de actie minder geslaagd en werden de actievoerders na enige tijd gesommeerd het terrein te verlaten.

Lees verder
13 juni 2020

Demonstratie tegen openhouden kerncentrale

Enige tijd geleden is er sprake geweest van een demonstratie tegen het langer openhouden van de kerncentrale Borssele. Die zou op 26 april worden gehouden, maar kon niet doorgaan vanwege Corona-maatregelen. Inmiddels is er een nieuwe datum geprikt met een gewijzigde opzet, namelijk op vrijdag 19 juni. In verband met Corona-maatregelen wordt het geen ‘gangbare’ demonstratie, maar houden we een zogenaamde doorgeef-demo. Gedurende de hele dag zullen 47 demonstranten telkens een kwartier demonstreren en dan het stokje weer doorgeven. Het aantal demonstranten staat symbool voor het aantal jaren dat Borssele al draait. 

Lees verder
31 mei 2020

Huurverhoging wordt door de Goese raad geaccepteerd

Coronacrisis of niet, de Goese gemeenteraad vindt dat de huurverhogingen gewoon door kunnen gaan. Nieuw Goes en de SP dienden een motie in om bij Beveland Wonen en particuliere verhuurders aan te dringen op uitstel van de huurverhogingen. Maar zij ontvingen daarvoor geen enkele steun. Volgens de andere partijen is het maatwerk dat Beveland Wonen biedt afdoende. Eerder op de avond nam de gemeenteraad, met steun van de SP, wel het besluit om de inning van de reclamebelasting een jaar uit te stellen. Dat zoiets voor huurders mogelijk zou zijn, vond SP-raadslid Floor van Lamoen een voorbeeld van meten met twee maten.
 

Lees verder
26 januari 2020

Armoedebeleid: grenzen aan zelfredzaamheid en kindpakket

Foto: Floor van Lamoen

We kunnen er niet zomaar van uit gaan dat mensen zelfredzaam zijn. Als mensen het mentaal zwaar hebben lukt het minder goed de goede keuzes te maken. Daar moet het beleid rekening mee houden. Dat sprak de gemeenteraad afgelopen donderdag uit. Ook moeten de regelingen om kinderen in armoede te steunen, het kindpakket, meer een geheel worden door een centrale aanmelding. Beide moties werden mede-ingediend door de SP.

Lees verder
18 januari 2020

Het alternatief van de SP met Henk van Gerven

SP-Tweede Kamerlid Hek van Gerven komt op 24 januari naar IJzendijke, om 20 uur in het Mauritzhof. Hij was jarenlang huisarts en kan zo uit eigen ervaring vertellen over gezondheidsproblemen. Als ziektes al geen invloed hebben op het welzijn, dan wel de ziektekosten. Henk vertelt over een alternatief: Betaal de zorgverzekering via de belastingen. Een goed werkende zorgverzekering die billijk geregeld is. Komt allen!

Lees verder
30 december 2019

We hadden als SP veel kritischer op het Omnium moeten zijn.

Het tropisch bos is al jaren het blok aan het been van zwembad Omnium in Goes. Het had de trekker moeten worden van het sportcomplex, maar de bezoekersaantallen vielen jarenlang zwaar tegen. Dit jaar werd de besluitvorming over de uitbreiding van het Omnium in 2012 onder de loep genomen. Floor van Lamoen - toen en nu SP-fractievoorzitter in Goes - blikt in het tropisch bos terug op zijn rol met politiek verslaggever Marcel Decraene.

Lees verder
27 oktober 2019

Vernietigend rapport Omnium

Afgelopen donderdag is in Goes een vernietigend rapport gepresenteerd over het Omnium. Ten tijde van de grote uitbreiding met een Tropisch Bos en een topsporthal was men niet kritisch genoeg. Dit geldt zowel de gemeenteraad, als het college als ook de Raad van Commissarissen. Er lag bovendien geen duidelijk beleid ten grondslag aan de uitbreiding. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen is het daarmee eens. Hij stemde destijds tegen het plan, omdat het Tropisch Bos volgens de SP geen gemeentetaak is.

Lees verder
19 september 2019

Motie zwemveiligheid

Foto: Astrid de Jong / Motie zwemveiligheid

Tijdens de behandeling van de beweegvisie in de debatraad heeft de SP onder andere aandacht gevraagd voor de zwemveiligheid in onze waterrijke gemeente.

Lees verder
17 september 2019

Aarde, boer en consument verdienen beter

Foto: SP

De Nederlandse land- en tuinbouw wordt met veel respect
bekeken in de wereld. Toch komt de SP met plannen voor
verbeteringen in de agrarische sector. Waarom? Het landbouwsysteem is in de greep van handelshuizen, voedselproducenten, supermarktketens, banken en andere grote spelers in de wereldeconomie. De ontwikkelingen in de landbouw gaan gepaard met schaalvergroting en intensivering. Boeren ontvangen geen eerlijke prijs voor hun producten. De SP vindt dat het anders moet én kan. Daarover gaan wij graag op 27 september met u in gesprek tijdens een openbare avond met als thema ‘Aarde, boer en consument verdienen beter’.

Lees verder

Pagina's