h
1 oktober 2018

Dag van de volksvertegenwoordigers

Foto: SP Goes / .
Zaterdag 29 september was er een scholing georganiseerd voor SP volksvertegenwoordigers en bestuursleden. Remi Poppe verzorgde het ochtendprogramma. Hij werd geïnterviewd door Harre van der Nat, voormalig lid van het SP scholingsteam.
Lees verder
12 september 2018

Bijeenkomst camping de Veerhoeve.

Foto: SP
Woensdag 12 september waren SP’ers aanwezig bij een bijeenkomst voor caravanbezitters met een vaste plek op camping de Veerhoeve.
Deze camping is van eigenaar veranderd nadat de vorige eigenaar gevraagd heeft om wijziging van een bestemmingsplan om zijn camping uit te breiden.
Lees verder
9 september 2018

Op de centjes passen

Afgelopen donderdag maakte SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen zich kwaad in de gemeenteraad. Er werd gevraagd om bijna 7 ton extra voor de bouw van het "integraal kindcentrum" in Kloetinge. Die 7 ton zijn nodig, omdat bouwkosten momenteel snel stijgen, maar vooral ook omdat de gemeente bij het eerste verzoek om budget bijzonder slecht had ingeschat wat de kosten zouden zijn. Ondanks waarschuwingen en eigen ervaringen dat dat niet genoeg was, werd uitgegaan van VNG-normbedragen. Veel en veel te krap. "Ik ben dit niet gewend van de gemeente. Ik verlang budgetaanvragen op basis van reële ramingen, niet van normbedragen." Ons SP-gemeenteraadslid was pissig. Dat verbeterde niet dat bleek dat al in juni 2017 duidelijk werd dat er bij lange na niet voldoende budget was. En de raad was daarover niet eerder duidelijk geïnformeerd. Samen met PvdA, PvG en D66 diende de SP hierover een motie van treurnis in. Die kreeg nog steun van Nieuw Goes, maar haalde het niet. Al was er bij meer partijen ongenoegen over de gang van zaken. Het integraal kindcentrum is nodig, het geld dus ook. Maar nooit meer op deze manier.

Lees verder
9 september 2018

Politiek Café 14 september gaat door.

Foto: sp

Blijkbaar kon Tamara van Ark de dreiging niet aan. Nu ook al plannen voor een bijeenkomst in Goes over de dreigende afschaffing van het minimumloon! Het wetsvoorstel om mensen onder het minimumloon te mogen betalen is van de baan.

Lees verder
5 september 2018

Handen af van het minimum loon

Foto: SP

De beschaving van een land kun je aflezen aan de manier waarop wordt omgegaan met kwetsbare groepen, zoals mensen met een arbeidsbeperking. Maar de huidige regering laat mensen met een arbeidsbeperking in de kou staan. Sinds de invoering van de participatiewet drie jaar geleden, zijn sociale werkvoorzieningen al wegbezuinigd.

Lees verder
2 september 2018

SP voert actie voor betere bereikbaarheid van de voordeur van het ADRZ in Goes.

Foto: SP

Mensen die slecht ter been zijn of te zwak om te lopen konden woensdag tot voor de deur van het ziekenhuis  gebracht worden. De SP zorgde voor een bord dat aangaf waar de  ‘kiss and ride zone’ was.

Lees verder
17 juli 2018

Antwoord college inzien afschriften GR De Bevalden

Het college heeft opnieuw geantwoord op vragen van de SP over inzien van bankafschriften bij controles van bijstandsgerechtigden. De SP was niet tevreden met eerdere antwoorden. Men zei dat er geen instructie was om ook de uitgaven in te zien. Zonder daar opnieuw op in te gaan, herhaalde het college hieromtrent nieuwe richtlijnen op te laten stellen.  Hopelijk wordt het daarmee duidelijk geregeld. De opmerking dat lidmaatschap van de FNV "zonde van het geld" was, was volgens het college goed bedoeld. Maar het college was het met de SP eens dat dit niet de bedoeling kan zijn. Volgens het college worden dit soort gegevens over uitgaven niet in de systemen opgenomen.

Lees verder
12 juli 2018

Teken de petitie: Tot aan de deur bij ADRZ Goes!

Sinds begin 2018 kunnen mensen niet meer met taxi of auto bij de deur worden afgezet. Heel moeilijk voor mensen die slecht ter been zijn of een zwakke gezondheid hebben. Zeker met slecht weer. Dit is klantonvriendelijk. Maak vervoer tot de deur mogelijk! Om de petitie te tekenen klik hier.

Lees verder
2 juli 2018

Goese SP ledendag

Foto: John Kruiver

30 juni was het weer zover. De Goese SP hield haar jaarlijkse ledendag waarbij leden kennis kunnen maken met het afdelingsbestuur en de SP-fractie van Goes, en met elkaar

Lees verder
1 juli 2018

Wat kost een themajaar?

Afgelopen donderdag kwamen in de gemeenteraad de "perspectiefbrief" (ook wel voorjaarsnota genoemd) en jaarrekening 2017 aan de orde. Floor van Lamoen greep namens de SP de gelegenheid aan om vragen te stellen bij het themajaar. Afgelopen jaar kostte dat jaar 300.000 euro, waaronder 200.000 euro gemeenschapsgeld. Dit terwijl veel van wat er in dat jaar gebeurt weinig heeft losgemaakt. Mensen herinneren zich vooral het spektakel aan het eind van de zomer, waaraan veel verenigingen meededen. Maar wat ook een kaartje van 6 euro kende. En natuurlijk het gedoe met de Chinese poort en misschien de bijzondere tentoonstelling van Noordkoreaanse kunst. Maar voordat we weer zoveel geld reserveren voor een themajaar, moeten we eerst kijken of al die andere activiteiten wel behouden moeten blijven. Zoveel geld moet ook wat brengen.

Lees verder

Pagina's