h
13 januari 2019

Bijeenkomst pensioenen 25 januari in Wijkcentrum de Spinne

Foto: SP Goes

Het kabinet heeft het pensioenakkoord geblokkeerd. Dat is schandalig. De SP nodigt u daarom uit voor een bijeenkomst over onze pensioenen. Sprekers zijn tweede kamerleden Bart van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
•Vrijdag 25 januari vanaf 19.30 uur
• Wijkcentrum de Spinne • Joseph Lunslaan 7 • 4463 CV Goes
• Toegang is uiteraard gratis. Voor een drankje zorgen wij.
Aanmelden kan op sp.nl/pensioenen

Lees verder
21 december 2018

Medisch afval

Vanaf 1 januari moeten inwoners van Goes per lediging van de afvalbak of per storting in de container gaan betalen. Vervelend voor mensen met medisch afval. Zij moeten dat afval vaak aanbieden. Daarom worden zij op verzoek van de SP belast met een vast bedrag. Gisteravond vroeg de SP-fractie of dat bedrag een maximumbedrag in plaats van een vast beddrag kon zijn. Dat vond de wethouder niet. Wel gaf zij aan dat de regeling pas laat in het jaar hoeft te worden aangevraagd. Dan weten mensen al of ze daarmee inderdaad goedkoper uit zijn. Voor komend jaar is het daarom geen probleem. Dat kan het later wel worden, als mensen voor meer jaren de regeling krijgen toegekend. Een voorstel van de SP om dat nu meteen in de verordening goed te regelen haalde het niet.
 

Lees verder
11 december 2018

Gemeentelijke herindeling op de Bevelanden? Waarom eigenlijk niet.

Foto: . / Internet
Borsele wil  niet fuseren met Kapelle, Noord Beveland krijgt gewoon een eigen burgemeester. Maar op de website van de PZC stond wel een poll om de mening over herindeling te toetsen. Meer dan de helft van de mensen die reageerden, is tegen gemeentelijke herindeling.
Lees verder
24 november 2018

Spektakel themajaar blijft duur

De gemeenteraad van Goes heeft wederom 200.000 euro uitgetrokken voor een nieuw themajaar in 2021, naast een extra bedrag van 50.000 euro voor Goes marketing. De SP heeft, samen met de Partij voor Goes, over beide onderwerpen een andere mening en stemde daarom tegen. Het themajaar heeft zeker waarde, maar met name het "grote spektakel" is een geldverslinder. In 2017 kostte dat spektakel in zijn eentje al 208.000 euro. Dat kan wel wat minder. Met de helft is al veel prachtigs te realiseren, aldus fractievoorzitter Floor van Lamoen. De meerderheid van de raad steunde echter de collegevoorstellen.
 

Lees verder
24 november 2018

Openbaar toilet centrum oost

De bibliotheek gaat verhuizen van Oostwal naar Bleekveld. Daarmee verdwijnt het openbare (mindervaliden)toilet aan de oostkant van het centrum. Het college was in die verhuisplannen nogal terughoudend over een nieuwe oplossing. SP-fractievoorzitter riep in de gemeenteraad juist op tot een snelle oplossing, want volgend jaar is de verhuizing van de bieb een feit. Dit signaal werd opgepakt door veel andere fracties, die zijn oproep ondersteunden. Wethouder Meeuwisse kwam tegemoet aan de breedgedragen wens. Ze zegde toe dat er in het komende half jaar een plan komt voor een nieuw openbaar (mindervaliden)toilet.

Lees verder
15 november 2018

Make peace great again!

Foto: SP / .

Vrijdag 9 november organiseerde SP Goes een openbare avond over de permanente oorlog  in het Midden Oosten. Sadet Karabulut legde uit waar het is de oorlog tegen terreur vooral om draait; om wapenleveranties en belangen in oliehandel.

Lees verder
11 november 2018

Succes voor SP-moties

Drie door de SP ingediende moties zijn afgelopen donderdag in de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen. Als gevolg van de moties gaat Goes gratis ID-kaarten verstrekken aan bij minima inwonende kinderen tot 18 jaar, gaat Goes informatie over minimaregelingen laten meesturen met correspondentie over kwijtscheldingsverzoeken bij SaBeWa en worden bomen en bloeiende planten aangelegd om de dramatische teruggang van insecten te stoppen. Twee andere SP-moties haalden het niet. Onderzoek naar de mogelijkheden voor gratis parkeren en verhuizing van de woonboulevard naar een locatie dicht bij de A58 kregen te weinig steun. Nog zeven moties van andere partijen die de SP mee ondertekende werden aangenomen. Succes kortom voor maar liefst 10 moties.
 

Lees verder
5 november 2018

Algemene beschouwingen: wat zegt SP Goes?

Aanstaande donderdag wordt in de Goese gemeenteraad de begroting behandeld. Traditioneel worden de maandag daarvoor door elke fractie "algemene beschouwingen" gepubliceerd. De SP-fractie houdt het redelijk kort en komt met een aantal speerpunten. De belangrijkste punten zijn: Doe wat aan de groeiende tweedeling in de maatschappij, onder andere door het terugdringen van kinderarmoede. Geen bevriezing van gemeentelijke belastingen voor bedrijven. Doe onderzoek naar de mogelijkheid om parkeren in Goes weer gratis te maken. Vorm de gemeente om tot een prettige en betrokken gemeente, die met je meedenkt. Creëer woningen voor mensen die wel scheefwoner heten te zijn, maar nergens terecht kunnen. Verhuis de woonboulevard naar bijvoorbeeld Poel V en bouw weer woningen in het Marconigebied. Plant bomen en bloemen om de dramatische teruggang van insecten te helpen terugdraaien.

Lees verder
26 oktober 2018

Openbare avond met Sadet Karabulut over de permanente oorlog

Foto: SP

Sinds 2001 is een permanente oorlog gaande in het Midden-Oosten, met als startpunt de invasie en bezetting van Afghanistan door het Westen. Na Afghanistan volgden Irak in 2003, Libië in 2011 en opnieuw Irak en ook Syrië in 2014. In de tussentijd zijn geheime oorlogen gestart in onder meer Jemen, Pakistan en Somalië. Allemaal onder de noemer ‘War on Terror’, om het terrorisme in te perken. Ook Nederland heeft steun geleverd aan deze oorlogen, steun die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Lees verder
26 oktober 2018

ADRZ en toegankelijkheid van de voordeur

Foto: Astrid de Jong
Bestuursleden van de SP afdeling Goes zijn door vertegenwoordigers van het ADRZ uitgenodigd om te komen praten. De SP had actie gevoerd voor een betere bereikbaarheid van de voordeur van het ziekenhuis voor mensen die ziek zijn of slecht ter been.
Lees verder

Pagina's