h
22 mei 2018

Ze zijn al thuis

Foto: Ze zijn al thuis

Donderdag 24 mei is er in Goes een lawaaidemonstratie als steun voor de jongeren van het AZC, dat gaat sluiten. Deze jongeren zijn hier opgegroeid. Zij zijn al thuis en verdienen een pardon. Aanvang 18.30 bij buurthuis de PIT, Appelstraat. Komt allen.

Lees verder
8 mei 2018

Vervoersproblemen naar ADRZ: tot nu toe vooral overleggen en nadenken

Foto: Astrid de Jong

Het ADRZ gaat in overleg met het SWVO (gemeentelijke samenwerking) over de vervoerproblemen. Ze gaan praten over mogelijke verbeteringen voor het vervoer van en naar het ziekenhuis in Goes. Ook wordt gekeken of de busbaan kan worden verlegd. Dan kan er ruimte worden gemaakt voor een andere entree. Deze toezeggingen heeft het ADRZ gedaan aan wethouder André van der Reest. Die ging samen met een vertegenwoordiger van de cliëntenraad met de directie van het ziekenhuis in gesprek. Na klachten over het taxivervoer had de SP-fractie daarover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
30 april 2018

Stakende buschauffeurs niet welkom in eigen remises

Foto: Marianne de Leeuw

Vandaag is de tweedaagse staking van het streekvervoer begonnen. Vrijwilligers van de SP brachten een attentie aan de stakende buschauffeurs in Goes. Maar niet zoals gebruikelijk waren de stakers in de eigen remise te vinden. Werkgevers hadden landelijk afgesproken dat stakers niet welkom waren op de bedrijven. Zo drijven de werkgevers het CAO-conflict verder op de spits, in plaats van tegemoet te komen aan redelijke eisen van de stakers. De stakende chauffeurs in Goes waren te vinden in het Vakbondshuis van de FNV. De chauffeurs waren verrast en blij met de ondersteuning van de SP.

Lees verder
30 april 2018

Gaat Japanse duizendknoop ook in Goes veel schade aanrichten?

Foto: Floor van Lamoen

De SP-fractie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van B&W of er beleid is om de Japanse duizendknoop in toom te houden, die ook in de stad Goes is opgedoken. Dit is een plant die er leuk uit ziet, maar kan veel schade aanrichten. De plant breidt zich via wortels uit en dringt zich naar boven door allerlei kiertjes heen. Zelfs door asfalt kan de plant omhoog komen. De Japanse duizendknoop is bovendien zeer moeilijk te bestrijden. Tijd voor een gedegen aanpak!

Lees verder
29 april 2018

Geen bussen op 30 april en 1 mei

Foto: Marianne de Leeuw

De staking in het streekvervoer gaat door!
Buschauffeurs leggen op 30 april en 1 mei het werk neer. Ze eisen betere werkomstandigheden.
De routes van chauffeurs zijn vaak zo krap gepland dat zij nauwelijks tijd hebben om rustig re pauzeren of zelfs maar even te plassen.

Lees verder
26 april 2018

Mahir Alkaya te gast bij de SP regio conferentie Zeeland.

Foto: Marianne de Leeuw

Op 21 april werd de halfjaarlijkse regio conferentie van SP Zeeland gehouden. De regioconferentie is een bijeenkomst waar alle (in dit geval) Zeeuwse afdelingen afgevaardigden en gasten naar toe laten gaan om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die de SP betreffen.
De regio conferentie is besloten. Alleen leden kunnen deelnemen. Dit is om in vertrouwen met elkaar van mening te wisselen. 

Lees verder
23 april 2018

GR De Bevelanden en privacy

Medewerkers van GR De Bevelanden verplichten uitkeringsgerechtigden bij periodieke controles tot inzicht in de uitgaven. Dit is een verregaande inbreuk op het recht op privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens meldt op haar website dan ook dat sociale diensten dat niet mogen. Zij moeten hun cliënten er juist op wijzen dat zij uitgaven op afschriften wit mogen maken. Maar bij GR De Bevelanden doen ze in plaats daarvan navraag naar het waarom van uitgaven. De SP-fractie heeft hierover vanmorgen schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder
20 april 2018

De kogel is door de kerk

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Goes besloten geen regels meer te stellen voor wat betreft de openstelling op zondag. Tegen stemden, zoals verwacht, CDA, SGP-CU en SP.  In de vorige raadsperiode hadden deze drie partijen een meerderheid. Nu die meerderheid is verdwenen werd het pleit beslecht en krijgen ondernemers de door hen verlangde vrijheid. SP-raadslid Floor van Lamoen deelde niet in het enthousiasme. "Een mens is meer dan een consument", citeerde hij het SP-lijflied.

Lees verder
18 april 2018

De buurt in in Goes west.

Foto: John Kruiver
Dinsdagavond 17 april gingen vijf vrijwilligers van de SP afdeling Goes in Goes west de buurt in. Aan bewoners werd een aantal vragen gesteld met betrekking tot het het woonplezier.
Lees verder
7 april 2018

Koopzondagen

GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de koopzondagen in Goes helemaal vrij te geven. Eventuele beperking van het aantal koopzondagen moeten ondernemers zelf afspreken. Geef ondernemers de vrijheid, aldus de partijen die dit plan steunen afgelopen donderdag in de raadscommissie. De SP steunt dit plan niet. Het is voor zelfstandig winkeliers veel lastiger om zondags de winkel open te hebben dan voor vertegenwoordigers van winkelketens. De grote bedrijven worden zo weer eens bevoordeeld. En een veelzijdig winkelaanbod maakt Goes nou juist aantrekkelijk. Het voorstel van GroenLinks is een typisch voorbeeld van een neoliberaal voorstel: de markt regeert, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Lees verder

Pagina's