h
23 april 2016

Sharon Gesthuizen naar Goes voor avond vluchtelingen

Foto: . / .

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen komt op 13 mei naar Goes voor een politiek café. Het thema van deze avond is "Vluchtelingen in Europa, hoe nu verder?"

Lees verder
4 februari 2016

Laser actie 'Er is genoeg voor iedereen'

Foto: .

Dit is een
langlopende actie van de SP. 66% van het totaal aan Nederlands vermogen is in
handen van 10% van de Nederlandse bevolking. 70% van de bevolking bezit slechts
3 % van het totaal vermogen.

Lees verder
30 januari 2016

Actie bij het ziekenhuis in Goes

Foto: John Kruiver

Het ADRZ in Goes heeft aangegeven in juni betaald parkeren in te gaan voeren. Een van de redenen die wordt genoemd is dat er veel gebruik zou worden gemaakt van de parkeerruimte door carpoolers, die geen bezoekers van het ziekenhuis zijn. Het bestuur van de SP-afdeling Goes is daar geen voorstander van.
Als er zoveel mensen de parkeerplaatsen op het terrein van het ADRZ gebruiken als carpoolplek, moeten deze mensen daarvoor betalen en niet bezoekers aan een
ziekenhuis.

We startten dan ook een actie om te onderzoeken hoe bezoekers aan het ziekenhuis denken over het voornemen van het ADRZ.

Lees verder
29 januari 2016

Met beschut werk verdwijnt een stukje beschaving

In de raadscommissie van gisteren werd een presentatie gegeven door de afdeling WIZ van GR De Bevelanden over beschut werk. Dit is werk is bedoeld voor mensen die voorheen in sociale werkplaatsen ook al een beschutte plaats nodig hadden. De allerzwaksten kregen daar toch de mogelijkheid productief te zijn en behielden eigenwaarde. Nu kiest men er echter voor géén beschut werk meer aan te bieden aan nieuwe gevallen. Binnen de SP-achterban is op dat plan, dat al ruim voor de presentatie in de PZC te lezen was, zeer verontwaardigd, kwaad en gefrustreerd op gereageerd. SP-raadslid Astrid de Jong verwoordde deze gevoelens in de raadscommissie. 
Lees verder
24 januari 2016

SP-Kamerlid Van Bommel spreekt in Goes over IS

24-01-2016Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) komt op maandagavond 1 februari naar hotel Terminus in Goes om daar te spreken over de opkomst van terreurorganisatie IS en de gevolgen daarvan voor Irak, Syrië en Turkije. Van Bommel bezocht de afgelopen jaren vele malen Irak en Turkije en bezocht eerder ook Syrië. Als lid van een delegatie van de Tweede Kamer sprak Van Bommel ook met president Assad van Syrië. In de Tweede Kamer is de SP tegen de deelname van Nederland aan de internationale coalitie die met luchtaanvallen IS probeert te stoppen. Van Bommel zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op alternatieven voor de militaire aanpak van de internationale coalitie en de kansen voor de Koerden om hun autonomie te versterken. 

Lees verder
14 januari 2016

Demonstratie tegen Kerncentrale Doel

Er is nogal wat te doen rondom de kerncentrale in Doel.
Een Duitse minister heeft zelfs gezegd dat de Belgische overheid Russische roulette speelt met haar buurlanden. Tijd voor ons als SP'ers om in beweging te komen. Wij sluiten ons aan bij de initiatieven die er vanuit de SP in Bergen op Zoom al zijn. We hopen dat je erbij kan zijn. Als je komt dan word je
verwacht op 20 januari a.s. op strandje aan de Boulevard Noord in Bergen op Zoom. De demonstratie begint om 14.00 uur, dus ben jij ook 13.45 uur aanwezig?Lees verder
21 december 2015

Kabelbelasting onvermijdelijk?

Donderdag stemde de gemeenteraad van Goes in met invoering van een belasting op kabels en leidingen. Alleen de SP-fractie stemde tegen. Bedrijven, met name Delta (gas en electriciteit) en Evides (water), moeten nu €1,57 per meter leiding gaan betalen. Verwacht wordt dat deze bedrijven de extra kosten gaan doorberekenen aan de klanten, al kan Delta dat komend jaar nog niet doen. Bij andere gemeentelijke belastingen geldt voor minima de mogelijkheid tot kwijtschelding. Dat geldt bij doorberekening door Delta en Evides niet. Daarom noemde SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen dit een "vuile lastenverzwaring". Met een vreemde achtergrond ook. Vorig jaar startte de gemeente Hulst met deze belasting. Omdat de doorberekening door bedrijven alle Zeeuwen treft, gingen alle andere Zeeuwse gemeenten hierin mee. "Dat is dus gewoon oog om oog, tand om tand", maakte Van Lamoen zijn ongenoegen duidelijk hoorbaar. Jan-Jaap Bouma van de SGP-CU zag dat anders: "Je kunt nu met een lastenverzwaring van 10 cent een euro binnenhalen", een kans die we volgens hem niet moeten laten lopen. "Maar dan kunnen we de belasting beter op €2,50 zetten of nog hoger - laten we de rest van de Zeeuwen lekkker meebetalen", was hierop het cynische commentaar van Van Lamoen. Samen met de Partij voor Goes diende de SP een amendement in om het tarief dan in elk geval te verlagen. Er wordt namelijk veel meer geld binnengehaald dan begroot - een onnodige lastenverzwaring. "Veel fracties zijn toch wat dubbelhartig - van links tot rechts zijn we tegen lastenverzwaring, maar nu ineens niet. En de verzwaring is nog eens onnodig hoog," aldus Van Lamoen. Het voorstel haalde het echter niet, al kreeg het steun van D66 en PvdA. Ook een motie van SP en PvG om de burgers te compenseren haalde het niet. Het college was nog wel bereid om als de opbrengsten duidelijk zijn hier nog eens over te praten. Uiteindelijk gingen alle andere partijen schoorvoetend of zelfs met tegenzin akkoord. De SP-fractie bleef echter tegen.

Lees verder
17 december 2015

Laseractie

Foto: Jacqueline Kramer

In Goes heeft de
plaatselijke SP-afdeling donderdag 17 december een korte actie gevoerd om aandacht te vragen voor de
inkomensongelijkheid in Nederland. Op de televisietoren en een kantoorgebouw werd de tekst "er is genoeg voor iedereen" geprojecteerd.

Lees verder
7 november 2015

Raad moet zich zelfbewust opstellen

De gemeenteraad moet zich ten opzichte van gemeenschappelijke regelingen kritisch en zelfbewust opstellen. Daarvoor pleitte SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen bij zijn algemene beschouwingen afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Hij deed dit in reactie op opmerkingen van vrijwel alle fracties in de gemeenteraad in hun schriftelijke beschouwingen. Daaruit blijkt dat er breed ongemak en ongenoegen heerst over de sturing van en controle op gemeenschappelijke regelingen. "De SP-fractie denkt dat het tijd is voor een eigen opstelling van de raad. Wij zouden daarom aan alle fracties willen vragen of zij bereid zijn om met elkaar om tafel te gaan zitten en zonder college te formuleren wat wij missen en wat wij voor oplossingen zien bij het omgaan met dienstverlening, beleidsvoorbereiding en beleidsuitvering door gemeenschappelijke regelingen". Het voorstel werd in het algemeen positief ontvangen, al hadden de collegepartijen liever het college er wel bij. Bovendien gaf burgemeester Verhulst aan dat er een notitie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) aankomt die dit onderwerp raakt. In de agendacommissie zal over de agendering nader worden gesproken.

Lees verder
7 november 2015

Onderzoek naar deelname gemeentelijke collectieve ziektenkostenverzekering

Het college gaat onderzoeken waarom mensen met een chronische ziekte en handicap al dan niet deelnemen aan de collectieve ziektenkostenverzekering voor de minima. De SP, PvG, PvdA en D66 hadden middels een motie bij de begrotingsbehandeling aangedrongen op zo'n onderzoek. De inkomensgrens voor deelname aan die zogenaamde CZM is vorig jaar opgetrokken van 110% naar 130% van het sociaal minimum, betaald uit gelden die bedoeld zijn voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit jaar doen zo'n 900 Goesenaars mee. Maar de partijen hebben de indruk dat chronisch zieken en gehandicapten hiermee niet altijd goed worden bereikt. Voor hen is er ook vaak een ander aanbod. De deelname door 900 Goesenaars is ook wel aanzienlijk minder dan de verwachting van het college voor de vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten, waar 2250 aanvragen voor worden verwacht. Ook daar geldt 130% van het sociaal minimum als inkomensgrens. Het college zegde toe dat in het tweede kwartaal van 2016 onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd waarin de vragen van de vier partijen zijn verwerkt. Dit zal aan de basis liggen van de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten voor volgend jaar. 

Lees verder

Pagina's