h

Hondenbelasting in Goes wordt afgeschaft

2 juni 2018

Hondenbelasting in Goes wordt afgeschaft

De gemeenteraad van Goes heeft afgelopen donderdag besloten de hondenbelasting per 2019 weer af te schaffen. Die werd ondanks fel protest van de SP-fractie en enkele andere partijen in 2017 heringevoerd. Moties op initiatief van de SP bewerkstelligden wel dat kwijtschelding voor minima mogelijk werd en dat in 2018 het bedrag werd verlaagd. Na de verkiezingen bleken de verhoudingen veranderd. Een motie op initiatief van Nieuw Goes ingediend door alle fracties op de VVD na werd met algemene stemming aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier