h
28 maart 2018

Afscheid van raadsleden Loes en Astrid

Foto: Marianne de Leeuw

Dinsdagavond nam Floor van Lamoen namens de SP afscheid van Loes Passieux en Astrid de Jong in de gemeenteraad. Loes zat acht jaar in de raad en vormde samen met Floor de eerste SP-fractie. Astrid volgde ruim drie jaar geleden Jopie van den Tillart op als raadslid. Astrid blijft beschikbaar in de steunfractie. Loes gaat genieten van haar pensioen. Loes en Astrid bedankt!

Lees verder
24 maart 2018

Astrid de Jong ziet af van raadszetel

De uitslag kwam hard aan afgelopen woensdag. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Goes werd maar één van de drie zetels behouden en dat was niet wat de actieve SP'ers hadden zien aankomen. Astrid de Jong, die lijsttrekker was, heeft haar conclusies getrokken en besloten haar zetel niet in te nemen. Floor van Lamoen, die juist een stap terug had willen doen en op plaats 2 van de lijst stond, is bereid gevonden in haar plaats in de gemeenteraad zitting te nemen. Deze stap is in goede harmonie gezet, na overleg met de fractie en het afdelingsbestuur van SP Goes. Astrid de Jong blijft wel actief als steunfractielid. De ruim 1100 stemmers die op de SP hebben gestemd kunnen op de Goese SP blijven rekenen. Wij willen ze bedanken voor het gegeven vertrouwen en de komende vier jaar zal de SP zich dan ook met onverminderd enthousiasme voor hen en voor de belangen van alle Goese burgers blijven inzetten.

Lees verder
17 maart 2018

Houtrookoverlast op politieke agenda

Foto: Bluyten

Burgemeester Herman Klitsie gaat een notitie schrijven over mogelijkheden om houtrookoverlast te bestrijden. Hij kijkt daarvoor naar het bouwbesluit, de gemeentelijke regels rond bouwen. Aanleiding is een motie van D66, SP en PvG in de raadsvergadering afgelopen donderdag, die vroeg de overlastregel uit de APV in te gaan zetten om houtrookoverlast te bestrijden. Volgens Klitsie is die regel daar echter niet geschikt voor, omdat die alleen bedoeld is voor extreme overlast. Met zijn toezegging is de bestrijding van overlast die houtstook kan veroorzaken op de Goese politieke agenda gekomen. Onlangs schreef het Platform Houtrook en Gezondheid een brief, waarin mogelijkheden voor de aanpak van houtrookoverlast worden genoemd. De SP-fractie blijft dit onderwerp volgen!

Lees verder
13 maart 2018

Gesprek college en ziekenhuis na verzoek van SP-fractie

Foto: Astrid de Jong

Het college gaat in gesprek met het ziekenhuis ADRZ over de gerezen problemen met het nieuwe parkeerbeleid aldaar. Dit gesprek volgt op schriftelijke vragen van de SP-fractie. Bij de fractie waren diverse klachten binnengekomen over de moeilijkheden die mensen ondervonden om in het ziekenhuis te komen, met name per regiotaxi. In een tussenantwoord heeft het college nu aangegeven dat zij, zoals de SP-fractie verzocht, een gesprek aangaat met het ADRZ. Dit doet ze via de voor de regiotaxi verantwoordelijke gemeenschappelijke regeling SWVO.

Lees verder
9 maart 2018

Radiodebat Omroep Zeeland

Foto: John Kruiver

Vandaag gingen CDA, SP en D66 Goes in debat op de radio bij Omroep Zeeland. SP-Lijsttrekker Astrid de Jong werd door CDA-lijsttrekker Derk Alssema aangesproken op het niet overtuigd zijn van de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein Poel V. "We hebben begrepen dat er op De Bevelanden nog een overschot is, zouden we die niet eerst kunnen gaan invullen?" gaf ze echter duidelijk aan waar die twijfel vandaan komt. Astrid de Jong zelf sprak D66 aan op de heroprichting van de seniorenraad. Er is al een adviesraad en er zijn de ouderenbonden, "maar het liefst zie ik de politiek naast de mensen en in gesprek met de mensen". D66-lijsttrekker Pieter Romijn sprak het CDA aan op een meer innovatief klimaatbeleid. Derk Alssema gaf daarop een aantal voorbeelden van innovaties in Goes, zoals het gebruiken van warmte van rioolwater. Maar Astrid de Jong begreep Pieter Romijn wel "Wij denken wel dat Goes nog wat innovatie kan gebruiken". Het gehele debat kunt u beluisteren via deze link.

Lees verder
1 maart 2018

FNV-debat: beschut werk en minimabeleid

Foto: SP Goes

Goes moet veel meer moeite doen om de zogenaamde "werkende armen" te bereiken. De groep groeit en de gemeente doet niet genoeg ze te steunen. SP-lijsttrekker Astrid de Jong reageerde hiermee op de stelling in het FNV-debat dat de gemeente mensen op of onder het sociaal minimum helpt. De andere acht Goese lijsttrekkers beaamden alleen dat Goes dat goed zou doen. Astrid de Jong legde de vinger echter op de zere plek. Ze gaf aan dat mensen met een uitkering bij de gemeente goed in beeld zijn en geholpen worden. Maar minima mét werk, met flexbaantjes, weten de weg niet en hebben geen aanspreekpunt bij de gemeente. Zij weten niet op welke regelingen er zijn en hoe ze dat moeten aanpakken. Geef werkende armen ook iemand die hen steunt. En kijk naar het besteedbaar inkomen van mensen, aldus De Jong.

Lees verder
20 februari 2018

Campagne aftrap SP Zeeland

Foto: , / ,

Op 21 februari aanstaande organiseren de Zeeuwse SP afdelingen een gezamenlijke campagneaftrap. Iedereen is die avond uitgenodigd om kennis te maken met de SP en haar lijsttrekkers. De avond begint om half acht en na een korte opening zal Statenlid Sylvia Tuinder iets vertellen over kustbebouwing en de belangrijke rol die er ligt voor lokale SP fracties. Vervolgens is er een kort intermezzo met een quiz, om de kennis van de aanwezigen over de SP en de lokale lijsten te testen.

Lees verder
16 februari 2018

Raadsvergadering 15 februari: Perponcherpolder en statiegeld

Gisteravond was een van de laatste raadsvergaderingen van de gemeenteraad in oude samenstelling. Er was veel belangstelling op de publieke tribune van mensen uit de omgeving van de Perponcherpolder. Zij zijn bezorgd over de bouw in de polder van een tamelijk grootschalige opvang van Arduin. SP-raadslid Floor van Lamoen liet weten zorgen van de bewoners te delen en niet te willen spreken van kleinschalige opvang. Hij wilde, net als veel andere raadsfracties, door het college op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Verder werd door GroenLinks en D66, mede getekend door SP en alle andere fracties, een motie ingediend om Goes te laten aansluiten bij de statiegeldalliantie. Op alle plasticflesjes moet statiegeld komen om zwerfplastic terug te dringen. Ook collegevoorstellen over het Poelplein en de instelling van een Zeelandfonds vonden brede instemming in de gemeenteraad.

Lees verder
8 februari 2018

Klachten over bereikbaarheid ziekenhuis per taxi

Foto: Astrid de Jong

Taxi's mogen niet langer klanten direct voor de deur van het ADRZ in Goes afzetten. Bij de SP in Goes kwamen hierover verschillende klachten binnen van mensen die niet goed ter been zijn en gebruik maken van de WMO-taxi. Deze mensen moeten toch van taxi naar ziekenhuis en weer terug zien te komen. Het ziekenhuis zegt vrijwilligers de mensen te laten brengen en halen, maar de klagers hebben deze vrijwilligers niet gezien.

Lees verder
30 januari 2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SP GOES.

Foto: . / .

Op deze website kunt u het verkiezingsprogramma van de SP afdeling Goes lezen. Hoewel de afdeling ook leden heeft in andere gemeenten, doet SP Goes alleen mee aan de verkiezingen in Goes.
We hebben een aantal speerpunten, maar het belangrijkste speerpunt is dat wij vinden dat de armoede moet worden teruggebracht.
Armoede in Nederland is niet acceptabel.

Lees verder

Pagina's