h

Klachten over bereikbaarheid ziekenhuis per taxi

8 februari 2018

Klachten over bereikbaarheid ziekenhuis per taxi

Foto: Astrid de Jong

Taxi's mogen niet langer klanten direct voor de deur van het ADRZ in Goes afzetten. Bij de SP in Goes kwamen hierover verschillende klachten binnen van mensen die niet goed ter been zijn en gebruik maken van de WMO-taxi. Deze mensen moeten toch van taxi naar ziekenhuis en weer terug zien te komen. Het ziekenhuis zegt vrijwilligers de mensen te laten brengen en halen, maar de klagers hebben deze vrijwilligers niet gezien.

De SP-fractie heeft haar ongenoegen geuit in een brief aan de ziekenhuisdirectie. Ook heeft zij gisteren vragen gesteld aan het college van B&W. Op deze manier is het WMO-vervoer naar het ziekenhuis niet adequaat, aldus de SP. Ze wil dat het college in overleg met het ziekenhuis treedt om tot een echte oplossing te komen. Uiteraard geldt dit probleem niet alleen voor mensen die met de (WMO-)taxi komen, maar ook voor mensen die zelf iemand brengen. Ook daar moet een oplossing voor komen.

PZC (8-2-2018): Kritiek op ADRZ vanwege taxibusjes

Reactie toevoegen

U bent hier