h

GR De Bevelanden en privacy

23 april 2018

GR De Bevelanden en privacy

Medewerkers van GR De Bevelanden verplichten uitkeringsgerechtigden bij periodieke controles tot inzicht in de uitgaven. Dit is een verregaande inbreuk op het recht op privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens meldt op haar website dan ook dat sociale diensten dat niet mogen. Zij moeten hun cliënten er juist op wijzen dat zij uitgaven op afschriften wit mogen maken. Maar bij GR De Bevelanden doen ze in plaats daarvan navraag naar het waarom van uitgaven. De SP-fractie heeft hierover vanmorgen schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Reactie toevoegen

U bent hier