h
22 mei 2016

Klusjes om schulden af te lossen?

"Het is goed dat gezocht wordt naar andere manieren dan geldelijke om mensen van hun schulden af te helpen. Klussen doen kan daarbij helpen, maar dat moet niet informeel gebeuren. Mensen hebben zekerheid nodig. En het moet geen betaald werk verdringen. Wat ons betreft hoort er daarom een arbeidscontract bij." Aldus Astrid de Jong in de gemeenteraad. Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad van Goes over de schuldenproblematiek. Er zijn nieuwe uitgangspunten vastgelegd en de Bevelandse gemeenten willen proberen hun verschillende invullingen aan dit beleid te harmoniseren. Een ander punt waar de SP-fractie zich voor inzette is de wachttermijn om voor een volgende keer schuldhulp te kunnen krijgen. Die is nu tien jaar in Goes, maar veel korter in Reimerswaal en Borsele. "Ga naar een termijn zoals in Reimerswaal en Borsele" stelde Astrid de Jong voor. Haar motie van die strekking kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad.

Lees verder
21 mei 2016

Hondeneigenaren moeten zakjes mee

Foto: TUFOWKTM

Afgelopen donderdag nam de Goese gemeenteraad een aantal wijzigingen aan in de APV. Een zeer in het oog springende wijziging is dat hondeneigenaren voortaan een "opruimmiddel" mee moeten nemen voor hondenpoep. Het college kan bovendien voorschriften maken waaraan dit opruimmiddel moet voldoen. Fractievoorzitter Floor van Lamoen liet namens de SP-fractie weten dit een betuttelende vorm van overregulering te vinden. "Het gaat erom dat de poep wordt opgeruimd. Stel je voor dat je hondje net gepoept heeft, en daarna gooi je het gevulde zakje weg. Dan ben je daarna in overtreding." Burgemeester Verhulst meende echter dat het belangrijk was om dit in de APV op te nemen, zodat BOA's via waarschuwingen mensen zullen kunnen voorlichten dat ze echt iets moeten meenemen om de poep op te ruimen. Hij zegde wel toe dat er niet beboet zal worden op het niet meebrengen van een opruimmiddel alleen. De SP-fractie vond dit niet voldoende en bracht een amendement om de toevoeging te schrappen in stemming. Dit amendement haalde het echter niet.

Lees verder
21 mei 2016

Binnenstadondernemer met subsidie?

De binnenstad van Goes kampt met meer leegstand dan gewenst is en kan een steuntje gebruiken. Maar een subsidie voor startende winkels in de binnenstad, dat ging de SP-fractie in de Goese raad afgelopen donderdag te ver. "Straks haal je een winkel binnen in onze binnenstad, met subsidie, die een al zittende winkel uiteindelijk de kop kost. Dan zegt die winkelier natuurlijk "bedankt, gemeente" en uiteindelijk zij we er qua leegstand niets mee opgeschoten," aldus fractievoorzitter Floor van Lamoen. "We kunnen beter onderzoeken of we met een leegstandsheffing niet wat beweging in de huren kunnen krijgen". Wethouder Derk Alssema bleek daar geen voorstander van, maar zal wel een memo sturen met de voors en tegens van zo'n heffing en ervaringen in andere gemeenten. Ook andere fracties hadden bezwaren tegen de subsidie, vooral voorzover die uit de inkomsten uit reclamebelasting op diezelfde winkels werd betaald. Dat laatste element haalde Alssema uit het besluit. Het voorstel van de SP-fractie om de subsidie helemaal te schrappen haalde het echter niet.

Lees verder
14 mei 2016

Politiek Café goed bezocht

Foto: John Kruiver

De SP
afdeling Goes organiseerde op 13 mei een politiek café met als thema:
vluchtelingen in Europa; hoe nu verder?

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen was als gastspreker
aanwezig.

Lees verder
23 april 2016

Sharon Gesthuizen naar Goes voor avond vluchtelingen

Foto: . / .

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen komt op 13 mei naar Goes voor een politiek café. Het thema van deze avond is "Vluchtelingen in Europa, hoe nu verder?"

Lees verder
4 februari 2016

Laser actie 'Er is genoeg voor iedereen'

Foto: .

Dit is een
langlopende actie van de SP. 66% van het totaal aan Nederlands vermogen is in
handen van 10% van de Nederlandse bevolking. 70% van de bevolking bezit slechts
3 % van het totaal vermogen.

Lees verder
30 januari 2016

Actie bij het ziekenhuis in Goes

Foto: John Kruiver

Het ADRZ in Goes heeft aangegeven in juni betaald parkeren in te gaan voeren. Een van de redenen die wordt genoemd is dat er veel gebruik zou worden gemaakt van de parkeerruimte door carpoolers, die geen bezoekers van het ziekenhuis zijn. Het bestuur van de SP-afdeling Goes is daar geen voorstander van.
Als er zoveel mensen de parkeerplaatsen op het terrein van het ADRZ gebruiken als carpoolplek, moeten deze mensen daarvoor betalen en niet bezoekers aan een
ziekenhuis.

We startten dan ook een actie om te onderzoeken hoe bezoekers aan het ziekenhuis denken over het voornemen van het ADRZ.

Lees verder
29 januari 2016

Met beschut werk verdwijnt een stukje beschaving

In de raadscommissie van gisteren werd een presentatie gegeven door de afdeling WIZ van GR De Bevelanden over beschut werk. Dit is werk is bedoeld voor mensen die voorheen in sociale werkplaatsen ook al een beschutte plaats nodig hadden. De allerzwaksten kregen daar toch de mogelijkheid productief te zijn en behielden eigenwaarde. Nu kiest men er echter voor géén beschut werk meer aan te bieden aan nieuwe gevallen. Binnen de SP-achterban is op dat plan, dat al ruim voor de presentatie in de PZC te lezen was, zeer verontwaardigd, kwaad en gefrustreerd op gereageerd. SP-raadslid Astrid de Jong verwoordde deze gevoelens in de raadscommissie. 
Lees verder
24 januari 2016

SP-Kamerlid Van Bommel spreekt in Goes over IS

24-01-2016Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) komt op maandagavond 1 februari naar hotel Terminus in Goes om daar te spreken over de opkomst van terreurorganisatie IS en de gevolgen daarvan voor Irak, Syrië en Turkije. Van Bommel bezocht de afgelopen jaren vele malen Irak en Turkije en bezocht eerder ook Syrië. Als lid van een delegatie van de Tweede Kamer sprak Van Bommel ook met president Assad van Syrië. In de Tweede Kamer is de SP tegen de deelname van Nederland aan de internationale coalitie die met luchtaanvallen IS probeert te stoppen. Van Bommel zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op alternatieven voor de militaire aanpak van de internationale coalitie en de kansen voor de Koerden om hun autonomie te versterken. 

Lees verder
14 januari 2016

Demonstratie tegen Kerncentrale Doel

Er is nogal wat te doen rondom de kerncentrale in Doel.
Een Duitse minister heeft zelfs gezegd dat de Belgische overheid Russische roulette speelt met haar buurlanden. Tijd voor ons als SP'ers om in beweging te komen. Wij sluiten ons aan bij de initiatieven die er vanuit de SP in Bergen op Zoom al zijn. We hopen dat je erbij kan zijn. Als je komt dan word je
verwacht op 20 januari a.s. op strandje aan de Boulevard Noord in Bergen op Zoom. De demonstratie begint om 14.00 uur, dus ben jij ook 13.45 uur aanwezig?Lees verder

Pagina's