h
14 maart 2015

Afdeling kiest nieuw bestuur

Afgelopen woensdag heeft de SP-afdeling Goes een nieuw bestuur gekozen. Uit het bestuur vertrokken organisatiesecretaris Hans Dronrijp, om gezondheidsredenen, en de leden Leendert Boender en Jim Koeman. De overige leden van het bestuur werden herkozen. Nieuw werden in het bestuur verkozen Björn van Hecke en John Kruiver.

Lees verder
2 maart 2015

SP op Goese markt

Op zaterdag 7 en 14 maart zal de SP-afdeling actief zijn op de Goese markt voor de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

Lees verder
2 maart 2015

De tomaat komt op in Borsele

Zaterdag 28 februari was SP-lijsttrekker Ger van Unen samen met kandidaat-Statenlid Rita Hurkens op campagne in Heinkenszand. Dat er in Borsele ook voldoende sympathie voor de SP is bleek al na 10 minuten, toen een inwoner op de groep socialisten afliep. "Ik stem altijd op de SP, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen kan ik niet op jullie stemmen. Dat is zó zonde." Daar waren de campagnevoerders het roerend over eens en met extra leden erbij kan er een eerste stap gezet worden naar een eigen afdeling in Borsele. Er zijn nu 26 leden; dat is te weinig voor een afdeling, maar daar gaat aan gewerkt worden.Lees verder
11 februari 2015

Bewonerscomité Noord-Beveland blij met investeringsplannen

Het bewonerscomité Noord-Beveland is blij met de
investeringsplannen voor de gemeente Noord-Beveland. “We staan positief
tegenover de plannen, de dorpen gaan er op vooruit”, zegt Annegreeth
Gebert van het bewonerscomité. Dat bewonerscomité is opgericht onder impuls van de SP-werkgroep Noord-Beveland.
“Door verkeerde berichtgeving in de media was er op Noord-Beveland een beeld ontstaan dat RWS veel huizen zou gaan slopen”, zegt Rita Hurkens van de SP werkgroep. “Dit veroorzaakte veel onrust. Daarom hebben we met een enquête in beeld gebracht hoe de huurders van RWS ertegenover stonden. Een aantal ondervraagden hebben zich vervolgens verenigd in een bewonerscomité.”

Lees verder
23 januari 2015

College neemt motie CAO Sociale Werkvoorziening over

Gisteravond diende de SP-fractie, gesteund door de voltallige oppositie van Partij voor Goes, D66, GroenLinks en PvdA een motie in die het college oproept haar invloed aan te wenden om de onderhandelingen voor een CAO Sociale Werkvoorziening weer op gang te krijgen. Die onderhandelingen liggen sinds 30 januari vorig jaar stil, omdat de werkgevers vinden dat een CAO niet meer nodig is vanwege de nieuwe Participatiewet. Voor de zittende WSW'ers betekent dat een bevriezing van hun lonen voor onbepaalde tijd. Na enige discussie en een kleine aanpassing van de motie bleek het college bij monde van wethouder André van der Reest bereid de motie over te nemen. Hij zal de CAO-onderhandelingen bij en via het bestuur van De Betho onder de aandacht brengen. De fractie van collegepartij VVD reageerde als door een wesp gebeten. Via hun website legt de fractie uit van mening te zijn dat de gemeenteraad niet gaat over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, laat staan WSW'ers. Een principekwestie in ogen van de VVD. De oproep in de motie was echter om CAO-onderhandelingen weer aan te gaan en handelde niet over de arbeidsvoorwaarden zelf. Het behoort bij goed werkgeverschap om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. En het werkgeverschap ligt in dit geval bij De Betho, waarin Goes een van de deelnemers is. Goed dat het college deze handschoen heeft opgepakt.

Lees verder
23 januari 2015

Nog geen keukentafelgesprekken!

De gesprekken die nu plaatsvinden tussen zorgverleners en mensen die huishoudelijke hulp of zorg ontvangen zijn nog niet de "keukentafelgesprekken" die bepalen hoeveel hulp of zorg iemand van de gemeente vergoed krijgt. Dit antwoordde wethouder André van der Reest  gisteravond op mondelinge vragen van Loes Passieux in de gemeenteraad. Over de gesprekken en de vaak nogal forse teruggang in aantal uren die cliënten te horen kregen, was veel verwarring en onvrede ontstaan.  De wethouder legde daarom de procedure helemaal uit. De huidige gesprekken zijn bedoeld als soort vooronderzoek. De bedoeling is dat zorgverlener en cliënt bekijken wat er gedaan moet worden en welke hulp het netwerk kan bieden. Daarvan wordt dan verslag gedaan aan de gemeente. De wijze waarop de gesprekken tot nu toe hebben plaatsgevonden voldoen daar niet altijd aan. Om die reden hebben de gemeenten in de Oosterschelderegio met name Allévo op de vingers getikt. De gemeente blijft in de gaten houden of de voorgesprekken nu wel op de juiste wijze worden gehouden. Het echte keukentafelgesprek vindt indien nodig pas later plaats tussen cliënt en ambtenaar. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt, dat de cliënt te lezen krijgt en ondertekent. Tegen de beslissing die op het keukentafelgesprek volgt kan de cliënt bezwaar en daarna beroep aantekenen. Vanuit de raadszaal werd door diverse partijen aangegeven dat er inderdaad sprake is van verwarring onder de mensen en dat het goed zou zijn hierover meer te communiceren. De verwarring zou wel eens deels ontstaan kunnen zijn door het woord keukentafelgesprek. De wethouder zegde toe communicatie ter hand te nemen. Een ander punt dat Loes Passieux in haar vragen naar voren bracht is dat mensen vaak flinke teruggang in het aantal uren hulp voorgespiegeld krijgen (bijzonder vaak is de uitkomst "2 uur per week"). Grofweg ruim de helft van het aantal huidige uren. De wethouder antwoordde dat inderdaad de budgetkortingen 25% zijn en dus niet 50%. Bovendien worden de budgetten van 2014 in de eerste helft van 2015 zonder korting gecontinueerd. Ook benadrukte Van der Reest nog eens dat de situaties kuunen verschillen en dan ook tot verschillende uitkomsten kunnen leiden. Wanneer er geen netwerk is, zou het best kunnen dat besloten wordt het reeds bestaande aantal uren te handhaven.

Lees verder
23 januari 2015

Jopie van den Tillart terug in de raad

Gisteravond was weer het eerste optreden in lange tijd van Jopie van den Tillart in de Goese gemeenteraad. Jopie werd de afgelopen 32 weken vervangen door Astrid de Jong. Gelukkig staat de gezondheidstoestand van Jopie het meedraaien in de raad weer toe. Jopie werd hartelijk welkom terug geheten door burgemeester Verhulst.

Lees verder
4 januari 2015

Zure nieuwjaarsverrassing declaratiefonds

Dat 2015 een ingewikkeld en onzeker jaar is voor velen, dat was ons al bekend. De invoering van de participatiewet, de decentralisatie van de jeugdzorg, de kortingen op de zorg, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, het zijn allemaal pijnlijke maatregelen. Daarom was het goed dat de gemeenteraad van Goes eind november tegen een wachttijd voor het declaratiefonds stemde. Geen verslechteringen! Maar onlangs bleek (zie de PZC) dat de regels voor het declaratiefonds nogal zijn veranderd. Waar voorheen een voorschot werd gegeven en achteraf met bonnen moest worden verantwoord, moeten de minima kosten voor sport, recreatie en cultuur nu voorschieten. En er geldt een drempel van 50 euro. Van welk geld denkt men dat minima dat gaan doen? De Partij voor Goes schreef hierover een open brief. Ook de SP is laaiend!! Laat dit snel rechtgezet worden.

Lees verder
20 december 2014

"In de bakkerij" kan op zondag openblijven

Dankzij een amendement van VVD, CDA en SP in de gemeenteraad van Goes kan "In de bakkerij" aan de Wijngaardstraat (bij de Koepoort) op zondag openblijven. Hiermee komt een einde aan een lange discussie, die de nodige stof deed opwaaien.

Lees verder
11 december 2014

Huurdersbijeenkomst in Kortgene groot succes

De huurdersbijeenkomst die 10 december op initiatief van de SP-werkgroep Noord-Beveland werd gehouden was een groot succes. Ongeveer 50 mensen, huurders en belangstellenden bezochten de bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was het presenteren van de uitslag van de enquête die door SP-leden afgelopen zomer is afgenomen onder huurders van RWS-woningen. Daarnaast deed de SP ook een aantal aanbevelingen naar de RWS.

Lees verder

Pagina's