h
21 september 2014

Van Gerven bezoekt ledenbijeenkomst

Het was lekker weer en gezellig zaten ruim 20 leden van de SP-afdeling in Goes buiten bij stadboerderij 'Kom us kieke' te genieten van een hapje, een drankje en de zon. Een informele ledenbijeekomst. En daar verscheen SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven, voor de serieuze noot van de dag. Henk vertelde waar de SP nu staat en welke uitdagingen de SP wachten. En hij vertelde natuurlijk over het sociale alternatief voor de AWBZ dat de SP een maand geleden presenteerde. De AWBZ onbetaalbaar? Sinds 2001 is het geld niet opgemaakt aan de langdurige zorg,  maar er is 70 miljard (!) aan andere zaken besteed. Een hervorming naar een betaalbaar stelsel is dus zeker mogelijk.

Lees verder
21 september 2014

SP-fractie stelt vragen over schrappen vergoeding BOA's

Deze week bleek dat de regering de vergoeding voor processen verbaal van BOA's (bijzondere opsporingsambtenaren, vroeger "stadswacht"/"parkeerwacht") gaat schrappen. Zo wordt een gat geslagen in de begroting van de gemeente. Oneerlijk, vindt de SP-fractie, want van boetegelden verdwijnen in de staatskas, terwijl deze BOA's door de gemeente betaald worden. De SP-fractie wil graag van het college weten wat de gevolgen zijn voor Goes.

Lees verder
21 september 2014

Geld voor jeugdzorg ook echt naar jeugdzorg

"Het geld voor jeugdzorg gaat ook echt naar jeugdzorg". Dat verzekerde wethouder De Bat de SP-fractie afgelopen donderdag in de raadsvergadering van Goes.  Op de agenda stond de "inkoop" van jeugdzorg, zoals dat wordt geregeld als volgend jaar de gemeente verantwoordelijk wordt. De inkoop gebeurt door een organisatie die wordt ondergebracht bij de GGD. Grootste zorgpunt van de SP-fractie blijft de enorme onzekerheidsmarges waarmee de grote aanbieders van jeugdzorg te maken krijgen.

Lees verder
21 september 2014

Plan aandachtslocaties aangepast

Het college van B&W heeft de plannen voor aandachtslocaties, waarover u op 5 september op deze site kon lezen, aangepast. Wethouder De Bat zegde niet alleen toe dat met bewoners van Wolphaartsdijk zal worden gesproken. Hij liet alleen de aankoop van het pand in het voorstel staan en haalde alle andere zakern eruit. De bewoners hebben dus echt iets te bespreken. Zo kon de gemeenteraad afgelopen donderdag zonder al te veel discussie akkoord gaan met het gewijzigde voorstel.

Lees verder
14 september 2014

Aandacht voor de sluiting van verzorgingshuizen

Leden van de SP-afdeling Goes hebben zaterdag 13 september folders verspreid in de binnenstad. In deze folder werd opgeroepen de korte enquête in te vullen op SP.nl. De SP wil in kaart brengen hoe lang mensen wachten op een plaats in een verzorgingshuis en of voor thuiswonende mensen met een hulpvraag voldoende thuiszorg gerealiseerd is.

Lees verder
5 september 2014

Aandacht voor aandachtslocaties

De raadscommissie boog zich gisteravond over twee nieuw op te knappen "aandachtslocaties". Dat zijn lelijke en vervallen gebouwen, meestal in een van de dorpen, waarvan geprobeerd wordt weer wat te maken. Meestal iets om blij van te worden. En zeker ook deze keer worden de twee locaties terecht aangepakt in 's Heer Arendskerke en Wolphaartsdijk. Twijfel is er echter over de preciese plannen in Wolphaartsdijk. Daar wordt veel geld in gestoken. Naast een nieuw te bouwen woning, wordt er ook een doorgang voor fietsers en voetgangers gemaakt naar een achterliggende nieuwbouwwijk, plus een aantal garageboxen. Dit heeft in Wolphaartsdijk tot reactie geleid, want deze aanpassingen worden niet als nuttig gezien en voor eigen aanpassingen is geen plaats. In verschillende toonaarden brachten PvdA, D66 en SP deze geluiden naar voren. Wethouder De Bat zegde toe dat het plan in het dorp voorgelgd zal worden op een informatie-avond.

Lees verder
14 juli 2014

De Jong: Stijging raadsvergoeding slecht signaal

"In tijden van grote bezuinigingen geeft de overheid een slecht signaal af door de onkostenvergoeding voor raadsleden te laten stijgen. Voor de gemeente Goes gaat het hier om een verhoging van 34%." Zo reageerde afgelopen donderdag Astrid de Jong in de gemeenteraadsvergadering op het bericht bij de ingekomen stukken dat de vergoeding voor raadsleden omhoog gaat. Bovendien is het de raad niet meer toegestaan om die zelfstandig te verlagen. Een trieste zaak.

Lees verder
14 juli 2014

Leendert Boender verlaat afdelingsbestuur

Leendert Boender heeft vanwege persoonlijke redenen het afdelingsbestuur verlaten. Het bestuur bedankt Leendert voor zijn inzet. Zijn plaats in het bestuur wordt niet direct vervangen.

Lees verder
22 juni 2014

SP-motie WSW-wachtlijst haalt het niet

De motie die SP-raadslid Astrid de Jong afgelopen donderdag indiende over de WSW-wachtlijst kreeg alleen steun van de PvdA en heeft het dus niet gehaald. In de motie pleitte de SP-fractie ervoor om alles op alles te zetten om mensen die al op 31 december een WSW-indicatie hadden en bij de Betho op de wachtlijst stonden dit jaar aan een betrekking bij de Betho te helpen. Het gaat om 25 mensen. Als zij op 1 januari 2015 nog niet in dienst zijn van de Betho verliezen zij namelijk hun rechten en vallen ze onder de Participatiewet. Dat scheelt deze mensen vanaf 2015 duizenden euro's per jaar. De SP vroeg daarom aan het college om in het derde kwartaal een duidelijk beeld te geven van het aantal mensen dat zo de boot dreigt te missen en hiervoor een plan op te stellen.

Lees verder
9 juni 2014

Handtekeningenactie op de markt tegen sluiting verzorgingstehuizen

Afgelopen zaterdag 7 juni werden in Goes op de Grote Markt door leden van de SP handtekeningen opgehaald tegen de plannen van het kabinet om 800 verzorgingshuizen te sluiten. Er werden in totaal door de bezoekers van de Goese markt 386 actiekaarten ingevuld. Ouderen moeten volgens de plannen langer thuis wonen en voor hulp een beroep doen op hun familie en kennissen.

Lees verder

Pagina's