h

Algemene beschouwingen gemeenteraad

5 november 2014

Algemene beschouwingen gemeenteraad

Morgen vindt in de gemeenteraad de behandeling plaats van de begroting. Zoals gebruikelijk sturen de verschillende fracties vantevoren schriftelijke algemene beschouwingen in. In de bijlage kunt u de inbreng van de SP-fractie lezen.

Enkele citaten:

  • "De SP-fractie vindt het nog steeds moeilijk te verkroppen dat mensen hun recht op WSW-plaatsing per 1 januari verliezen, ook al staan ze al lang op de WSW-wachtlijst."
  • "De SP-fractie maakt zich zorgen over het toenemende indrinken voordat mensen, met name jongeren, naar het centrum gaan. Wij pleiten voor "indrinkcontroles" bij verkeersdeelnemers"
  • "Spreek niet alleen met de managers van instellingen, maar ook met de gewone werknemers, spreek niet alleen met buurt- en dorpsverenigingen of met mensen die de moeite nemen naar een informatieavond te komen, maar zoek mensen werkelijk op. En pareer niet een vraag met een welbespraakt antwoord, maar laat merken dat de vraag serieus is."

Reactie toevoegen

U bent hier