h

Dicht de sociale en economische kloof

7 november 2014

Dicht de sociale en economische kloof

"Dicht de sociale en economische kloof", dat was het hoofdthema van de toelichting die fractievoorzitter Floor van Lamoen gisteren in de gemeenteraad gaf op de algemene beschouwingen van de SP. Hier volgt een deel van de toespraak die hij daarover hield:

Vorige week presenteerden het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport "Gescheiden werelden?" over sociaal-culturele verschillen in Nederland. Daarin beschrijven onderzoekers dat Nederland in twee delen dreigt uiteen te vallen, hoog- en laagopgeleiden. Tussen deze groepen bestaan allerlei verschillen, in cultuur, humor, televisie en politiek. En de groep van hoogopgeleiden blijkt te doen aan "sociale sluiting": neerkijken op laagopgeleiden,  partners en netwerk kiezen in de eigen groep. Hoogopgeleiden hebben groot politiek zelfvertrouwen, terwijl de laagopgeleiden de politiek wantrouwen. Interessant voorzitter, deze raad bestaat voor het grootste deel uit mensen uit de groep van hoogopgeleiden.

Voorzitter, de raad en het college zullen hun uiterste best moeten doen om niet de raad en college van hoogopgeleiden in Goes maar van heel Goes te zijn. Onbewust ligt dat op de loer. Daarvoor is het nodig het gesprek met de onderkant van de samenleving bewust op te zoeken. Wij riepen daartoe op bij de collegevorming, we herhalen het nu. Op dit moment bereikt de gemeente de groep laagopgeleiden, althans een groot deel, niet goed genoeg.

Er is ook sprake van een groeiende economische kloof met een grote groep mensen die het zwaar hebben en een kleine groep heel rijken die steeds rijker worden. Aan de onderkant komen er weer klappen aan. De ontslagen die in Jeugdzorg en thuiszorg die op stapel staan, slaan er toe. De Participatiewet zal juist in deze groep sporen nalaten. Het zijn geen ontwikkelingen die in de raad breed worden toegejuicht, maar we moeten het er mee doen.

We vragen raad en college wel expliciet te zijn in de opbrengsten van beleid. Meet de omvang van de armoede, meet de arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten. Deel de successen en bouw daarmee aan vertrouwen. Laat een platform als Echt Goes een platform zijn voor iedereen. Ook ruilwinkel, voedselbank, winkel van het Leger des Heils en andere meer ideële winkelachtige instellingen voor mensen met een kleine of lege portemonnee zouden er een plaats op moeten hebben. Laten we de economische en sociale kloof zoveel mogelijk dichten.

Reactie toevoegen

U bent hier