h
31 januari 2014

Bushokjes blijven na vragen van SP-fractie

Een paar dagen geleden maakte de gemeente bekend dat 10 bushokjes uit Goes zouden verdwijnen. Het zou gaan om 7 gemeentelijke bushokjes en 3 bushokjes van een exploitant. Na vragen hierover door de SP-fractie in de gemeenteraad heeft het college haar besluit echter heroverwogen en blijven de gemeentelijke bushokjes voorlopig open.

Lees verder
15 januari 2014

Verkiezingsprogramma SP Goes 2014-2018

De SP in Goes doet op 19 maart weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag is het verkiezingsprogramma gepresenteerd.  Eerder al werd bekend dat de huidige raadsleden, Floor van Lamoen en Loes Passieux, opnieuw de eerste twee plaatsen van de lijst van de SP bezetten. Zij willen wederom het geluid van de gewone Goesenaar in de raad naar voren brengen.

Lees verder
21 november 2013

Nader onderzoek naar nota's alfahulpen

Het samenwerkingsverband SWVO in de Oosterschelderegio gaat nota's voor alfahulpen controleren die door zorgaanbieders zijn ingediend bij het CAK. Het betreft nota's vanaf 1 januari 2012 die zijn ingediend voor huishoudelijke hulp die door alfahulpen is verleend. Aanleiding is dat de SP-fractie schriftelijke vragen aan het college van B&W stelde afgelopen juni. De SP wilde meer weten over nota's die een aantal cliënten ontvingen van het CAK, waarin een te hoog bedrag voor de alfahulpen werd aangegeven.

Lees verder
20 november 2013

Floor van Lamoen weer lijsttrekker SP Goes

De ledenvergadering van de SP-afdeling Goes heeft net als in 2010 Floor van Lamoen als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Goesenaar Floor van Lamoen (47) is fractievoorzitter van de SP sinds 2010, toen de SP voor het eerst in de Goese gemeenteraad kwam. In het dagelijks leven is hij leraar wiskunde. Nummer twee op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen is Loes Passieux uit Goes, werkzaam in de GGZ en het tweede zittende raadslid van de SP-fractie. Steunfractielid Jopie van den Tillart uit Goes staat op de derde plaats, gevolgd door Astrid de Jong (Kloetinge) en Hannah van den Boomgaard (Goes).

Lees verder
18 november 2013

Goes krijgt afrit A58

Vandaag is bekend geworden dat aan de zuidkant van Goes een nieuwe afrit zal worden aangelegd van de A58. Deze afrit vlakbij het ziekenhuis, een van de wensen van het Goese SP-verkiezingsprogramma 2010-2014, draagt er aan bij de verkeerssituatie in Goes sterk te verbeteren.

Lees verder
2 november 2013

Kom 30 november naar Utrecht

Vandaag heeft de Goese SP met een kraam op de markt mensen opgeroepen om op 30 november naar de manifestatie "koopkracht en echte banen" van de FNV te komen. De folders met oproep voor deze demonstratie vonden gretig aftrek!

Lees verder
26 oktober 2013

Enquête openbaar busvervoer Zeeland

De SP in Zeeland maakt zich zorgen over een aantal punten zoals die in het Beleidsplan Openbaar Vervoer Zeeland 2015/2025 zijn opgenomen, waardoor mogelijk weer buslijnen gaan verdwijnen en vervangen worden door buurtbussen gereden door vrijwilligers. Om de mening van chauffeurs en gebruikers te onderzoeken heeft de SP in Zeeland een enquête opgezet.

Lees verder
25 oktober 2013

Inwoners en winkeliers binnenstad dupe van dereguleringsdrift

Gisteren kondigde burgemeester Verhulst aan dat het college weer voorstellen zal doen om in de APV regels voor straatmuzikanten op te nemen. Deze waren ruim een jaar geleden geschrapt omdat de gemeenteraad graag naar minder regels toe wilde, deregulering. De SP was destijds niet enthousiast over het schrappen van de regels. Zij ondersteunt daarom de beslissing van Verhulst van harte, ook omdat duidelijk is gebleken dat winkeliers en bewoners in de binnenstad overlast ondervinden van de straatmuziek. Voor de SP-fractie geeft deze zaak maar eens aan dat deregulering, het schrappen van regels, geen doel op zichzelf moet zijn.

Lees verder
28 september 2013

Poel V een groen bedrijventerrein??

Het klinkt tegenstrijdig: een groen bedrijventerrein. Maar donderdag probeerde Hans Ophuis van Nextlandscapes de Goese raadscommissie ervan te overtuigen dat dit toch heel prima zou kunnen bij de mogelijke aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Poel V. Kort gezegd zou het er op neer komen dat Poel V zou worden aangelegd in een eerst uitgebreid Poelbos. In een zo aangelegd park zou het lelijke trafo-station wat verstopt kunnen worden en zouden ruimtes kunnen worden uitgespaard voor bedrijven. Best mooi! Maar het riep ook meteen de vraag op hoe haalbaar dit is. "Wie gaat het park betalen?", vroeg SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen aan wethouder Meeuwisse. Een duidelijk antwoord kwam er niet. Gebouwen in veel groen, het is toch meer iets voor een woonwijk. Voorlopig is het ook zeker nog niet duidelijk dat het nieuwe terrein Poel V er überhaupt moet komen.

Lees verder
28 september 2013

Behoud de thuiszorg!

De handtekeningen
Onder de paraplu van de SP zijn zaterdag 7 september 573 handtekeningen gezet tegen de voorgenomen bezuinigingen op thuiszorg. Het waren niet alleen SP-leden en SP-stemmers die ongerust waren over de toekomst van de thuiszorg.
In het hele land hebben mensen laten merken dat zij professionele thuiszorg willen behouden voor mensen die dat nodig hebben. Een besluit over de bezuiniging op de thuiszorg is inmiddels opgeschort.
Protesteren heeft dus zin!
De handtekeningen die in Goes zijn gezet op 7 september bij de kraam van de SP zullen door het uitstellen van het besluit over bezuinigingen niet meer aangeboden worden aan de verantwoordelijke wethouder.
Mensen die getekend hebben kunnen er uiteraard van verzekerd zijn dat de handtekeningen niet voor ander doeleinden zullen worden gebruikt.

Lees verder

Pagina's