h
28 augustus 2015

Jopie van den Tillart verlaat Goese gemeenteraad

Jopie van den Tillart heeft besloten haar zetel in de gemeenteraad van Goes op te geven. Zij ziet zich daartoe vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen genoodzaakt. Eerder liet zij zich om die reden al tijdelijk als raadslid vervangen. Het besluit van Van den Tillart werd donderdagavond bekendgemaakt door SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen in de agendacommissie, de eerste raadsactiviteit na het zomerreces. "Dit is een groot verlies voor de fractie, maar bovenal frustrerend voor Jopie zelf. Zij is gedreven, vasthoudend en altijd vol ideeën. Maar haar gezondheid wil niet meewerken."  Van den Tillart werd in 2014 in de gemeenteraad gekozen, daarvoor was zij vanaf 2010 lid van de steunfractie. Ze zal actief blijven in de steunfractie van de SP. Haar raadszetel zal worden ingenomen door Astrid de Jong.

Lees verder
11 juli 2015

Populisme?

De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is een onderwerp dat leeft in SP Goes. De landelijke regeling is vervallen en de gemeente moet het nu doen. Afgelopen november vroeg de fractie daarom om een spoedige regeling. Die zou er komen, verzekerde ons de wethouder. Eind juni kwam het voorstel. Tevreden was en is de SP-fractie niet met het voorstel. Voor betrokkenen met een minimuminkomen is er het nodige geregeld: een collectieve ziektekostenverzekering (is al geregeld) en een jaarlijks bedrag van 200 euro. Maar voor mensen met een inkomen boven 130% van het sociaal minimum is er NIETS. Daar heeft de SP zeer veel moeite mee. Deze groep heeft het ook niet breed en verliest meer aan de afschaffing van de regeling dan mensen met een minimuminkomen. Het verschil is ons veel te groot. Gelukkig is daar een raadsbehandeling voor. Die verwacht je in de raadsvergadering daarna. Maar nee, het voorstel moet nog verder besproken worden en komt pas na de zomer. Het is nu juli! SP en Partij voor Goes, die eerder al via de motie in november en open brieven begin dit kalenderjaar aandacht voor de zaak vroegen, zijn gefrustreerd en boos over de treurige traagheid. We besluiten gezamenlijk te proberen de discussie open te breken door een motie in te dienen in de raadsvergadering afgelopen dinsdag. Wethouder Van der Reest legt daarin uit dat verschillende aspecten wel al geregeld zijn, maar nog niet het jaarlijkse vaste bedrag. Hij geeft aan dat alles nog op tijd zal zijn geregeld zodat uitbetaling op de gebruikelijke datum in november zal plaatsvinden, misschien zelfs in oktober. Tenzij wij wat anders willen, fluistert SP-fractievoorzitter Van Lamoen. Het blijkt echter dat de motie iets vraagt, een voorschot, wat wettelijk niet mag. Teleurgesteld trekken we de motie in. En krijgen een trap na van de fractievoorzitter van de SGP-CU, Johnny Lukasse, die SP en PvG beschuldigt van populisme: goedkoop scoren voor de bühne. Doet hij dat hiermee zelf ook niet?

Lees verder
23 juni 2015

Hoe komt het Omnium uit de problemen?

Donderdag besloot de gemeenteraad om nogmaals financieel garant te staan voor het Omnium (voorheen Sportpunt Zeeland), voor de derde keer, ditmaal voor 750.000 euro. Bovendien werd voor in elk geval 2 jaar een extra subsidie verstrekt, voor het versterken van de marketing-afdeling van het Omnium. Alleen de SP-fractie stemde tegen. Wel onderzoekt de gemeente een "exit-strategie" in de vorm van verkoop van de aandelen in het Omnium. Een motie van SP en PvdA om daarnaast in elk geval ook splitsing van Omnium in een sporttak en een commerciële tak te onderzoeken werd door het college overgenomen. De grote vraag die bleef hangen: komt het Omnium nog uit de problemen, en hoe?

Lees verder
10 mei 2015

Openbare debatavond Vrouwenpolder 12 mei

Foto: SP

Dinsdag 12 mei houdt de SP een openbare thema-avond over kusttoerisme, natuur en landschap op Landgoed Twistvliet, Koningin Emmaweg 4 in Vrouwenpolder met SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling. De avond begint om 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.
Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor de Zeeuwse kust. Elk jaar komen duizenden toeristen genieten van het strand, de rust, de natuur en de vele restaurants met Michelin-sterren die Zeeland rijk is. Het is dan ook logisch dat
diverse projectontwikkelaars willen investeren in nieuwe bungalowparken aan de Zeeuwse kust. Roompot Vakanties wil met de bouw van 7 nieuwe
vakantieparken fors investeren in de toeristische sector. Na voltooiing zijn de 12.500 bedden jaarlijks goed voor 2,2 miljoen overnachtingen.
Als alle nieuwe parken open zijn geven de bezoekers jaarlijks 90 miljoen euro uit in de regio en met de bouw van de projecten biedt dit werk aan
ruim 3000 mensen, de exploitatie zorgt voor 700 permanente banen. Ook in Vlissingen zijn er plannen voor uitbreiding, ondernemers hebben een
plan voor een hotel met zes of zeven verdiepingen en 220 tot 240 vakantiehuisjes met elk een eigen parkeerplaats in het Nollebos/Westduin. In Schouwen-Duiveland is er tevens een plan vo
or 390 vakantievilla's op een opgespoten eiland achter de Brouwersdam. Maar komen er nu niet te veel grote, eenzijdige en landschappelijke
niet goed ingepaste vakantieparken? Gaan we daarmee niet lijken op de volgebouwde Belgische kust? En komen de toeristen nog naar Zeeland als
er van de ruimte, rust en natuur steeds minder overblijft?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen gaan ondernemers, projectontwikkelaars, natuurorganisaties, politici en toeristenorganisaties met elkaar in debat tijdens een openbare thema-avond van de SP.Lees verder
27 april 2015

College beaamt: telefonische bereikbaarheid WIZ niet ideaal

Onlangs stelde de SP-fractie schriftelijke vragen over de telefonische bereikbaarheid van de afdeling WIZ - werk, inkomen en zorg. Die afdeling is onderdeel van GR De Bevelanden, een samenwerking tussen de Bevelandse gemeenten. Cliënten kunnen niet rechtstreeks met WIZ bellen maar bellen met het Klantcontactcentrum in Goes en worden door WIZ teruggebeld. Het college van B&W beaamt de opmerking van de SP-fractie "...dat een telefoontje soms op een ongelegen moment bij iemand binnen kan komen. In die zin is dat geen ideale situatie." Zij stelt echter dat het op dit moment ondoenlijk is om de situatie voor iedereen ideaal te maken, doordat het aantal telefoontjes met 500 per week is toegenomen. Het college is echter bereid te kijken of de gebruiksvriendelijkheid kan verbeteren, bijvoorbeeld door te vragen wanneer iemand niet bereikbaar is en door meer zaken digitaal af te handelen. De mogelijkheid een digitaal contactformulier in te vullen bestaat al. Verbeteringen voor de klant die geen afbreuk doet aan de bedrijfsvoering van WIZ, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd, belooft het college. Het WIZ en het Klantcontactcentrum overleggen regelmatig over verbeteringen.

Lees verder
22 april 2015

Valt aan opheffen Klaverblad niet te ontkomen?

Vandaag werd in de PZC en bij Omroep Zeeland bekendgemaakt dat de belangenorganisatie voor patiënten, cliënten en mantelzorgers in Zeeland, Klaverblad Zeeland, per 1 januari wordt opgeheven. Dit omdat de provincie de subsidiekraan aan het dichtdraaien is. Gemeld wordt dat Klaverblad bij gemeenten heeft aangeklopt, maar nul op het rekest heeft gekregen. Het verdwijnen van deze organisatie is volgens SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen een gevoelig verlies voor de zorginfrastructuur in de regio. Daarom heeft hij namens de fractie vragen gesteld aan het college, of zij mogelijkheden zien voor een doorstart, bijvoorbeeld op De Bevelanden.

Lees verder
28 maart 2015

Bellen met het WIZ valt niet mee

Wie de gemeente belt met vragen op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg (WIZ), krijgt niet meer direct iemand aan de lijn die het gesprek aan kan gaan. De procedure is nu dat later wordt teruggebeld door iemand van het "WIZ", onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. "Ach, iets later komt het dus goed", zou u kunnen denken. Het moment waarop wordt teruggebeld ligt echter niet vast. De SP-fractie bereikten inmiddels verhalen dat dit gebeurde op het moment dat de betreffende persoon in de supermarkt aan het winkelen was, in de auto zat of aan het werk was. Geen handige plaatsen voor gesprekken die er vaak serieus toe doen. Bovendien gaat het vaak om onderwerpen waarvoor de beller allerlei papieren voor zich heeft liggen. Dat is lastig achter een boodschappenwagentje. SP-raadslid Jopie van den Tillart heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college of er geen gebruikersvriendelijker oplossingen mogelijk zijn.

Lees verder
28 maart 2015

Komt die lelijke kolos er toch op het Bleekveld?

Misschien weet u het nog. Het Bleekveld zou een cultuurplein worden. Deel van de plannen was het zogenaamde "Blok 1". Daar zou een bijna negen meter hoog gebouw komen en de achterburen zouden uitkijken op een blinde hoge grijze muur. Het kwam tot een rechtzaak en de aanwonenden kregen gelijk. De plannen verdwenen in de ijskast en uiteindelijk werd het plan cultuurplein helemaal teruggetrokken. Nu er echter een hotel komt in het oude Archief is bebouwing van Blok 1 ineens weer aan de orde, als deel van het nieuwe hotel. SP-raadslid Loes Passieux stelde daarover in de gemeenteraad vragen aan de wethouder.

Lees verder
28 maart 2015

Dennis de Jong geeft antwoord op TTIP

Hoe gaat het in Europa, wat wordt er in Brussel allemaal beslist en wat betekent TIPP?

Foto: SP Zeeland
Lees verder
14 maart 2015

Hoe gaat het in Europa?

Op vrijdag 20 maart 2015 organiseren de Zeeuwse SP-afdelingen een gezamenlijke openbare informatieavond over Europa. Deze bijeenkomst vindt plaats in Goes. Gastspreker is Dennis de Jong, voorzitter van de SP-fractie in het Europees Parlement.
De avond heeft een informeel karakter. Het programma bestaat uit onder andere een vraaggesprek met Dennis de Jong en een Europaquiz. Daarnaast zal Dennis de Jong informatie geven over het op handen zijnde nieuwe handelsverdrag met de VS (TTIP) en de gevolgen daarvan voor Europese landen.

Lees verder

Pagina's