h
2 november 2013

Kom 30 november naar Utrecht

Vandaag heeft de Goese SP met een kraam op de markt mensen opgeroepen om op 30 november naar de manifestatie "koopkracht en echte banen" van de FNV te komen. De folders met oproep voor deze demonstratie vonden gretig aftrek!

Lees verder
26 oktober 2013

Enquête openbaar busvervoer Zeeland

De SP in Zeeland maakt zich zorgen over een aantal punten zoals die in het Beleidsplan Openbaar Vervoer Zeeland 2015/2025 zijn opgenomen, waardoor mogelijk weer buslijnen gaan verdwijnen en vervangen worden door buurtbussen gereden door vrijwilligers. Om de mening van chauffeurs en gebruikers te onderzoeken heeft de SP in Zeeland een enquête opgezet.

Lees verder
25 oktober 2013

Inwoners en winkeliers binnenstad dupe van dereguleringsdrift

Gisteren kondigde burgemeester Verhulst aan dat het college weer voorstellen zal doen om in de APV regels voor straatmuzikanten op te nemen. Deze waren ruim een jaar geleden geschrapt omdat de gemeenteraad graag naar minder regels toe wilde, deregulering. De SP was destijds niet enthousiast over het schrappen van de regels. Zij ondersteunt daarom de beslissing van Verhulst van harte, ook omdat duidelijk is gebleken dat winkeliers en bewoners in de binnenstad overlast ondervinden van de straatmuziek. Voor de SP-fractie geeft deze zaak maar eens aan dat deregulering, het schrappen van regels, geen doel op zichzelf moet zijn.

Lees verder
28 september 2013

Poel V een groen bedrijventerrein??

Het klinkt tegenstrijdig: een groen bedrijventerrein. Maar donderdag probeerde Hans Ophuis van Nextlandscapes de Goese raadscommissie ervan te overtuigen dat dit toch heel prima zou kunnen bij de mogelijke aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Poel V. Kort gezegd zou het er op neer komen dat Poel V zou worden aangelegd in een eerst uitgebreid Poelbos. In een zo aangelegd park zou het lelijke trafo-station wat verstopt kunnen worden en zouden ruimtes kunnen worden uitgespaard voor bedrijven. Best mooi! Maar het riep ook meteen de vraag op hoe haalbaar dit is. "Wie gaat het park betalen?", vroeg SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen aan wethouder Meeuwisse. Een duidelijk antwoord kwam er niet. Gebouwen in veel groen, het is toch meer iets voor een woonwijk. Voorlopig is het ook zeker nog niet duidelijk dat het nieuwe terrein Poel V er überhaupt moet komen.

Lees verder
28 september 2013

Behoud de thuiszorg!

De handtekeningen
Onder de paraplu van de SP zijn zaterdag 7 september 573 handtekeningen gezet tegen de voorgenomen bezuinigingen op thuiszorg. Het waren niet alleen SP-leden en SP-stemmers die ongerust waren over de toekomst van de thuiszorg.
In het hele land hebben mensen laten merken dat zij professionele thuiszorg willen behouden voor mensen die dat nodig hebben. Een besluit over de bezuiniging op de thuiszorg is inmiddels opgeschort.
Protesteren heeft dus zin!
De handtekeningen die in Goes zijn gezet op 7 september bij de kraam van de SP zullen door het uitstellen van het besluit over bezuinigingen niet meer aangeboden worden aan de verantwoordelijke wethouder.
Mensen die getekend hebben kunnen er uiteraard van verzekerd zijn dat de handtekeningen niet voor ander doeleinden zullen worden gebruikt.

Lees verder
22 september 2013

Proef met parkeren niet tegen elke prijs

Na veel discussie hebben collegepartijen PvdA, CDA en VVD er uiteindelijk voor gezorgd dat donderdag een meerderheid van de Goese gemeenteraad instemde met proeven met parkeerbeleid in Goes. De SP-fractie stemde tegen, samen met de overige coalitiepartijen.
De proef bestaat uit twee delen: gratis parkeren in de Marconistraat en de combinatie van een limiet van twee uur op parkeren op het Damplein en de Koepoort en het gratis maken van het derde en vierde uur parkeren in de parkeergarage. Voor de tegenstanders waren de financiële gevolgen van het besluit onduidelijk en was ondvoldoende onderbouwd waarom de ondernemers aan de Marconistraat worden voorgetrokken ten opzichte van de ondernemers in de binnenstad.

Lees verder

Pagina's