h

Geld voor jeugdzorg ook echt naar jeugdzorg

21 september 2014

Geld voor jeugdzorg ook echt naar jeugdzorg

"Het geld voor jeugdzorg gaat ook echt naar jeugdzorg". Dat verzekerde wethouder De Bat de SP-fractie afgelopen donderdag in de raadsvergadering van Goes.  Op de agenda stond de "inkoop" van jeugdzorg, zoals dat wordt geregeld als volgend jaar de gemeente verantwoordelijk wordt. De inkoop gebeurt door een organisatie die wordt ondergebracht bij de GGD. Grootste zorgpunt van de SP-fractie blijft de enorme onzekerheidsmarges waarmee de grote aanbieders van jeugdzorg te maken krijgen.

Aanbieders van Jeugdzorg kunnen maximaal 90% ontvangen voor aangeboden jeugdzorg ten opzichte van 2012 en krijgen een garantie vna 70%. Daar zit 20% tussen en voor de grote aanbieders is dat een verschil van enkele miljoenen euro en dus ook vele banen. Floor van Lamoen hield namens de SP het college voor dat dat voor aanbieders wel heel moeilijk is. Het college gaf echter bij monde van wethouder De Bat aan dat er zoveel onzekerheden zijn, dat flexibiliteit absoluut noodzakelijk is.

Een ander punt van zorg bij de SP-fractie was de zogeheten "VZG-norm". Die stelt dat gemeenschappelijke regelingen, en de inkoop van de jeugdzorg loopt via een gemeenschappelijke regeling, jaarlijks 2% moeten bezuinigen. In de commissievergadering had wethouder De Bat hierover geen duidelijkheid kunnen geven. Inmiddels kon hij uitsluitself geven. Het geld voor jeugdzorg blijft voor jeugdzorg. Budgetten vallen niet onder de VZG-richtlijn, alleen de organisatie de inkoop valt daaronder. Wordt daarop bezuinigd, dan komt dit ten goede van het budget voor de jeugdzorg. De SP-fractie was hierdoor gerustgesteld.

Reactie toevoegen

U bent hier