h

Verminderen armoede wordt doel in Goes

7 november 2014

Verminderen armoede wordt doel in Goes

"Het bestrijden van armoede en uitsluiting" is een van de hoofddoelstellingen in de begroting voor 2015 die de gemeenteraad gisteren behandelde. Gek eigenlijk dat dan nergens in de begroting wordt aangegeven hoe armoede zich ontwikkelt. Dat gaat veranderen. Het college nam een motie van de SP en Partij voor Goes (PvG) over die vroeg om de armoede te meten en expliciet op te nemen. Vermindering van het aantal mensen in armoede wordt daarbij als doel gesteld.

Ook een motie van SP en PvG die vroeg om te meten hoeveel mensen met een arbeidsbeperking er door Goese werkgevers in dienst worden genomen werd door het college overgenomen. Als gevolg van de participatiewet van 1 januari aanstaande dreigen veel mensen met een arbeidsbeperking in de bijstand te raken. Tot nu toe waren er voor hen andere regelingen (Wajong en WSW), maar die zijn sterk beperkt. Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking hoort onderdeel te zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen, aldus de motie.

Op drie andere punten vroeg de SP om scherpere beleidsdoelen in de begroting. Dit waren doelen die de gemeenteraad elders ook had geformuleerd, maar toch niet waren opgenomen. In drie amendementen werden scherpere doelen gesteld voor: alcoholgebruik door jongeren (met PvG), aantal meldingen drugsoverlast (met PvG), deelname aan sport en bewegen (met PvG en D66). De drie amendementen werden met algemene stemmen aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier