h

Platform "Echt Goes" ook voor winkelen met weinig geld

7 november 2014

Platform "Echt Goes" ook voor winkelen met weinig geld

Op de portaalsite Echt Goes van Goes als winkelstad wordt ruimte gemaakt voor ideële "winkels" als de voedselbank, de ruilwinkel en de winkel van het Leger des Heils. Zo biedt deze site ook iets aan mensen die niet of nauwelijks gewoon kunnen winkelen. Ook wordt er ruimte op gezocht om maatschappelijke organisaties die zich richten op armoedebestrijding plaats te geven om geld te werven. Een motie van die strekking van SP, Partij voor Goes en PvdA werd gisteren tijdens de begrotingsbehandeling door het college van B&W overgenomen.  Het college zegde ook toe dat het minimabeleid zal worden herschreven. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen wees er op dat de bijstandsnorm voor eenoudergezinnen per 1 januari drastisch wordt verlaagd, waardoor ook een groep eenoudergezinnen buiten de huidige regels voor minimabeleid in Goes zou vallen. Ook wees hij er op dat mensen die virtueel wel aardig verdienen maar heel hoge vaste lasten hebben feitelijk ook in armoede leven. Het college zegde toe in het nieuwe beleid recht te zullen doen aan beide groepen.

Reactie toevoegen

U bent hier