h

Vrijwilligers nemen banen over

21 november 2014

Vrijwilligers nemen banen over

Regelmatig zijn er berichten in het nieuws over vrijwilligers die banen overnemen die eerst betaald werden. Verdringing wordt dat genoemd. Onlangs kregen de Goese SP via diverse kanalen berichten dat dit aan de hand is bij SVRZ, locatie Ter Valcke. Een aantal contracten van mensen die in de facilitaire dienst werken wordt niet verlengd en mensen uit een arbeidspool die daar werken wordt niet langer naar hun diensten wordt gevraagd. Het zou gaan om in elk geval tussen 10 en 20 personen. Het werk dat deze mensen doen, wordt naar verluid in 2015 overgenomen door vrijwilligers die het werk onbetaald doen, met behoud van uitkering. Dit duidt erop dat de gemeente mee zou werken aan de inzet van deze vrijwilligers en dus aan de verdringing van het betaalde werk. De SP-fractie vindt dit niet acceptabel. Daarom heeft zij schriftelijke vragen aan het college gesteld. Als deze berichten juist zijn, vindt de SP-fractie dat de gemeente moet stoppen er mensen met behoud van uitkering te laten werken.

Reactie toevoegen

U bent hier