h

SP-fractie stelt vragen over schrappen vergoeding BOA's

21 september 2014

SP-fractie stelt vragen over schrappen vergoeding BOA's

Deze week bleek dat de regering de vergoeding voor processen verbaal van BOA's (bijzondere opsporingsambtenaren, vroeger "stadswacht"/"parkeerwacht") gaat schrappen. Zo wordt een gat geslagen in de begroting van de gemeente. Oneerlijk, vindt de SP-fractie, want van boetegelden verdwijnen in de staatskas, terwijl deze BOA's door de gemeente betaald worden. De SP-fractie wil graag van het college weten wat de gevolgen zijn voor Goes.

Natuurlijk wil de fractie graag weten wat de financiële consequenties voor Goes zijn, maar ook hoe die financiële consequenties worden opgevangen. Gaan we minder BOA's op straat krijgen, of gaan de BOA's zich alleen concentreren op feiten waar de gemeente wel wat voor terugziet, zoals parkeergelden ("Mulderfeiten")? Verder wil de SP-fractie graag dat het college bezwaar maakt tegen deze gang van zaken, die neerkomt op "wel de lusten, niet de lasten".

Reactie toevoegen

U bent hier