h

Vervoersproblemen naar ADRZ: tot nu toe vooral overleggen en nadenken

8 mei 2018

Vervoersproblemen naar ADRZ: tot nu toe vooral overleggen en nadenken

Foto: Astrid de Jong

Het ADRZ gaat in overleg met het SWVO (gemeentelijke samenwerking) over de vervoerproblemen. Ze gaan praten over mogelijke verbeteringen voor het vervoer van en naar het ziekenhuis in Goes. Ook wordt gekeken of de busbaan kan worden verlegd. Dan kan er ruimte worden gemaakt voor een andere entree. Deze toezeggingen heeft het ADRZ gedaan aan wethouder André van der Reest. Die ging samen met een vertegenwoordiger van de cliëntenraad met de directie van het ziekenhuis in gesprek. Na klachten over het taxivervoer had de SP-fractie daarover vragen gesteld aan het college van B&W.

Van der Reest benadrukte bij het ziekenhuis "...dat het nieuwe parkeerbeleid veel negatieve gevolgen heeft voorde doelgroep waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en op de planning van de uitvoering van het Regiotaxivervoer. En dat hierover in de afgelopen maanden veel schrijnende
klachten bij de gemeenten, de gemeentelijke vervoerscentrale
en taxibedrijven binnen zijn gekomen." Duidelijke woorden.

Toch blijft de opbrengst van het gesprek mager. Er wordt overlegd, er wordt nagedacht, er wordt gekeken, maar nog niet veel is concreet. Het nieuwe beleid blijft ondertussen van kracht. Wat dus niet gaat gebeuren, is dat er weer tot de deur kan worden gereden. Wel wordt het wachthok wind- en waterdicht gemaakt. De SP-fractie blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier