h
22 december 2017

Raad eens met SP: hondenbelasting kan omlaag

De hondenbelasting in Goes gaat met ruim 12 euro naar beneden. Dat besloot de gemeenteraad gisteravond op voorstel van GroenLinks, SP en D66. Vorig jaar werd de hondenbelasting in Goes heringevoerd. Omdat er meer honden zijn dan destijds geschat, is er ook meer geld opgehaald dan in de begroting staat. Door het bedrag te verlagen wordt volgend jaar toch het begrote bedrag gehaald en niet onnodig veel.

Lees verder
15 november 2017

Astrid de Jong lijsttrekker SP Goes

Astrud de JongDe algemene ledenvergadering van de SP in Goes heeft zittend raadslid Astrid de Jong gekozen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarmee kiest de SP voor een nieuw gezicht aan kop van de lijst. Floor van Lamoen, lijsttrekker bij de vorige twee raadsverkiezingen, komt op nummer twee. Hij had zich niet gekandideerd voor het lijsttrekkerschap. De top van de lijst wordt gecompleteerd door Bjorn van Hecke en Dini Vos.

Lees verder
25 oktober 2017

SP Goes: Stop met vertragen van bijstandsaanvraag

De SP in Goes vindt dat GR de Bevelanden moet stoppen met de nieuwe werkwijze bij de bijstandsaanvraag. Sinds 1 juni wordt gevraagd drie workshops te volgen voor het moment van de werkelijke aanvraag.

Lees verder
19 oktober 2017

Openbare bijeenkomst over ‘Europa’.

Foto: . / .
SP Europarlementariër Dennis de Jong, onlangs verkozen tot meest invloedrijk Europarlementslid, brengt een bezoek aan Goes op woensdag 1 november 2017.
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande binnen Europa waarvan de strekking voor veel mensen niet duidelijk is.
• Gaan we naar een Europese staat? 
• Hoe zit het met de salarissen van werknemers uit Oost Europese landen?
• Wat zijn de vergoedingen voor Europarlementariërs en wie controleert ze?
• Hoe zit het met handelsverdragen zoals TTIP?
Lees verder
1 september 2017

Zebrapad prikactie SP Goes

Foto: SP Goes / .

Een veilige woonomgeving is een recht voor iedereen. Vrijwilligers
van SP Goes gaan regelmatig ‘de buurt in’. Veel mensen gaven tijdens een gesprek aan zich te storen aan hardrijders in de buurt en het gebrek aan veilige oversteekplaatsen.

Lees verder
13 juli 2017

Motie SP medisch afval overgenomen

Foto: SP Goes / .

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni, spraken de Goese fracties over het collegevoorstel om per 1 juli 2018 over te gaan op het diftar-systeem.

Lees verder
27 juni 2017

SP ONDERSTEUNT LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS.

De SP afdeling Goes ondersteunt de actie van de leerkrachten in het basisonderwijs. Op veel scholen wordt op dinsdag 27 juni het werk neergelegd tot 9.30 uur.

Lees verder
10 juni 2017

Politiek Café over duurzaamheid in Goes.

Foto: SP Goes / .

De SP in Goes organiseerde op 9 juni 2017 een Politiek Café met als thema duurzaamheid.
Duurzaamheid is een breed begrip. Deze avond stonden twee voorbeelden centraal.

Lees verder
4 juni 2017

Politiek café over duurzaamheid.

Foto: SP Goes / .

Op vrijdag 9 juni 2017 organiseert SP Goes weer een Politiek Café. Het thema is deze keer ‘duurzaamheid’.  

Lees verder
20 mei 2017

Oplossen problemen Ouverture is geen milieubeleid

Afgelopen donderdag stond in de gemeenteraad een evaluatie van het milieubeleid op de agenda. Afgelopen jaren is een aantal van de in 2009 gestelde doelen niet gehaald, maar er is ook het nodige wel bereikt. Het evaluatierapport stelt ook dat de CO2-doelstelling die Goes stelde voor 2020 nog haalbaar is. "Doen!" aldus fractievoorzitter Floor van Lamoen. Minder te spreken was hij over het voorstel om een deel van het budget dat er nog is te besteden aan de (juridische) problemen met de warmte-koude-opslag in de wijk Ouverture. Volgens het college zou die besteed worden aan juristen, praten met burgers en bureaumedewerkers. Terecht dat daarvoor geld wordt vrijgemaakt, maar er is geen milieuwinst, dus niet uit de kleine milieupot, zo stelde Van Lamoen. Hij kreeg daarvoor bijval vanuit alle oppositiepartijen. Uiteindelijk haalde het college bakzeil en werd dit budget door de gemeenteraad met instemming van het college uit het voorstel geschrapt.

Lees verder

Pagina's