h

Gemeentelijke herindeling op de Bevelanden? Waarom eigenlijk niet.

11 december 2018

Gemeentelijke herindeling op de Bevelanden? Waarom eigenlijk niet.

Foto: . / Internet
Borsele wil  niet fuseren met Kapelle, Noord Beveland krijgt gewoon een eigen burgemeester. Maar op de website van de PZC stond wel een poll om de mening over herindeling te toetsen. Meer dan de helft van de mensen die reageerden, is tegen gemeentelijke herindeling.
De gemeente hoort zo dicht mogelijk bij de burger te staan. Zowel letterlijk als figuurlijk. Daar zal iedereen het over eens zijn. Wanneer de gemeenten op de Bevelanden zouden fuseren, zal naar alle waarschijnlijkheid het stadskantoor in Goes staan.
 
Dat is ver weg als je in Rilland woont en afhankelijk bent van openbaar vervoer.
Maar… staat ‘de gemeente’ nu zo dicht bij de burger?
Een aantal diensten, dat voor veel mensen heel belangrijk is, is ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen (een samenwerkingsverband tussen gemeenten).
Een paar voorbeelden: GR de Bevelanden, Sabewa en SWVO.
Bij deze diensten kan niemand zomaar binnenlopen met een vraag. Je kunt bellen of mailen en een afspraak maken (in Goes). Zo erg toegankelijk en dichtbij de burger is dat niet. Bovendien is het voor de verschillende gemeenteraden (de volksvertegenwoordiging) van de Bevelandse gemeenten heel lastig om te controleren wat er gebeurt bij deze diensten.
Herindeling ofwel fusie van verschillende gemeenten op de Bevelanden kan ons verlossen van ondemocratische gedrochten zoals GR de Bevelanden en Sabewa. Het kunnen weer gewoon gemeentelijke diensten worden die direct te controleren zijn door de gemeenteraad.
En daar is veel voor te zeggen. Misschien wel alles….

Reactie toevoegen

U bent hier