h

Linkse samenwerking in de praktijk

27 januari 2019

Linkse samenwerking in de praktijk

Foto: SP Goes

Vrijdagavond 25 januari gaven Tweede Kamerleden Bart van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) in Goes gezamenlijk informatie over het klappen van de onderhandeling over een pensioenstelsel. Dat deden ze met een zeer boeiende presentatie. Later op de avond schoof ook Mirthe Cofino van de FNV aan. Zij is actieleider als het gaat om de strijd voor rechtvaardige pensioenen. Zaterdag 2 februari is er een grote FNV-bijeenkomst in Utrecht die ondersteund wordt door de drie linkse politieke partijen.

Samen de met De FNV hebben SP, GL en PvdA een aantal afspraken gemaakt. Een aanvullende afspraak is dat genoemde bewegingen op het punt van pensioenen gezamenlijk blijven optrekken tot  ten minste onderstaande eisen ingewilligd zijn

  • Niet verder verhogen van de pensioenleeftijd.
  • Pensioenen moeten meestijgen met prijzen.
  • Een verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, ook flex een zzp.
  • De mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan zonder strafkorting moet terugkomen.

Het aanbod van het kabinet kwam niet eens in de buurt van deze eisen.

Het kabinet wil de rekenrente voor pensioenen niet aanpassen; het kabinet wil de pensioenleeftijd verder verhogen tot 71 jaar; het kabinet wil een commissie in het leven roepen die de mogelijkheid voor een vervroegd pensioen moet gaan onderzoeken.

Alle kosten die één en ander met zich meebrengt moet volgens het kabinet betaald worden uit de huidige begroting van sociale zaken. Dit betekent dus dat aanpassing van pensioenen ten koste gaat van andere voorzieningen die broodnodig zijn.

Dit is natuurlijk niet acceptabel en was de reden voor de vakbonden, gesteund door SP, GL en PvdA om uit het overleg te stappen. Wordt vervolgd…

Intussen bereid de FNV actie voor. Zaterdag 2 februari is er een grote FNV bijeenkomst in Utrecht die ondersteund wordt door de linkse politieke partijen. Daarna volgt half maart een landelijke actiedag.

We doen dan ook de oproep om met zoveel mogelijk mensen naar Utrecht te gaan 2 februari!!

Aanmelden kan via de website van de FNV. FNV leden kunnen gratis met de trein.

Reactie toevoegen

U bent hier