h
26 januari 2020

Armoedebeleid: grenzen aan zelfredzaamheid en kindpakket

Foto: Floor van Lamoen

We kunnen er niet zomaar van uit gaan dat mensen zelfredzaam zijn. Als mensen het mentaal zwaar hebben lukt het minder goed de goede keuzes te maken. Daar moet het beleid rekening mee houden. Dat sprak de gemeenteraad afgelopen donderdag uit. Ook moeten de regelingen om kinderen in armoede te steunen, het kindpakket, meer een geheel worden door een centrale aanmelding. Beide moties werden mede-ingediend door de SP.

Lees verder
18 januari 2020

Het alternatief van de SP met Henk van Gerven

SP-Tweede Kamerlid Hek van Gerven komt op 24 januari naar IJzendijke, om 20 uur in het Mauritzhof. Hij was jarenlang huisarts en kan zo uit eigen ervaring vertellen over gezondheidsproblemen. Als ziektes al geen invloed hebben op het welzijn, dan wel de ziektekosten. Henk vertelt over een alternatief: Betaal de zorgverzekering via de belastingen. Een goed werkende zorgverzekering die billijk geregeld is. Komt allen!

Lees verder
30 december 2019

We hadden als SP veel kritischer op het Omnium moeten zijn.

Het tropisch bos is al jaren het blok aan het been van zwembad Omnium in Goes. Het had de trekker moeten worden van het sportcomplex, maar de bezoekersaantallen vielen jarenlang zwaar tegen. Dit jaar werd de besluitvorming over de uitbreiding van het Omnium in 2012 onder de loep genomen. Floor van Lamoen - toen en nu SP-fractievoorzitter in Goes - blikt in het tropisch bos terug op zijn rol met politiek verslaggever Marcel Decraene.

Lees verder
27 oktober 2019

Vernietigend rapport Omnium

Afgelopen donderdag is in Goes een vernietigend rapport gepresenteerd over het Omnium. Ten tijde van de grote uitbreiding met een Tropisch Bos en een topsporthal was men niet kritisch genoeg. Dit geldt zowel de gemeenteraad, als het college als ook de Raad van Commissarissen. Er lag bovendien geen duidelijk beleid ten grondslag aan de uitbreiding. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen is het daarmee eens. Hij stemde destijds tegen het plan, omdat het Tropisch Bos volgens de SP geen gemeentetaak is.

Lees verder
19 september 2019

Motie zwemveiligheid

Foto: Astrid de Jong / Motie zwemveiligheid

Tijdens de behandeling van de beweegvisie in de debatraad heeft de SP onder andere aandacht gevraagd voor de zwemveiligheid in onze waterrijke gemeente.

Lees verder
17 september 2019

Aarde, boer en consument verdienen beter

Foto: SP

De Nederlandse land- en tuinbouw wordt met veel respect
bekeken in de wereld. Toch komt de SP met plannen voor
verbeteringen in de agrarische sector. Waarom? Het landbouwsysteem is in de greep van handelshuizen, voedselproducenten, supermarktketens, banken en andere grote spelers in de wereldeconomie. De ontwikkelingen in de landbouw gaan gepaard met schaalvergroting en intensivering. Boeren ontvangen geen eerlijke prijs voor hun producten. De SP vindt dat het anders moet én kan. Daarover gaan wij graag op 27 september met u in gesprek tijdens een openbare avond met als thema ‘Aarde, boer en consument verdienen beter’.

Lees verder
15 september 2019

Slechte ervaringen met een uitkerende instantie?

Foto: SP / pxhere

Wilt u iets met ons delen? U kunt mailen naar goes@sp.nl of bellen naar 06 4345267 en dan de voicemail inspreken. Wanneer u dat wilt, kunnen we een afspraak maken om bij u langs te komen. Anonimiteit wordt gewaarborgd. De SP doet onderzoek naar bejegening en het geven van onvolledige informatie door uitkerende instanties.

Lees verder
15 augustus 2019

SP'ers gaan de buurt in

Foto: SP Goes

Vrijwilligers van SP Goes hebben enquête afgenomen onder kiezers in Goes Zuid. Uit de gevoerde gesprekken blijkt, dat een groot aantal mensen het eens is met de standpunten van de SP, zeker wanneer het gaat over een eerlijke inkomenspolitiek. Daarnaast hadden inwoners ook tips voor de gemeentepolitiek in Goes. Het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een beperking blijkt op sommige plekken in de gemeente te laag, de weg naar goede zorg erg ingewikkeld. Mensen die meededen aan de enquête ontvingen een attentie.

Lees verder
19 juni 2019

Meer betalen voor voedsel?

Consumenten moeten meer betalen voor voedsel? Mevrouw Schouten is een beetje mis. Minister Schouten neemt het op voor de boeren en tuinders die al jarenlang te weinig betaald krijgen voor hun producten en hun werk. Daar is de SP het helemaal mee eens. De prijs die boeren en tuinders krijgen voor hun producten is laag, veel te laag. Maar het zijn niet de consumenten die te weinig betalen.

Lees verder
9 juni 2019

minimumloon en arbeidsmigratie

Hoe simpel lijkt het om het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen te verhogen? En dan ook de middeninkomens? Het gaat goed met de economie en wie meer geld in de portemonnee heeft, zal ook meer uitgeven. Nog een stimulans voor de binnenlandse economie. Toch gebeurt het niet. En dat heeft onder andere te maken met arbeidsmigratie.

Lees verder

Pagina's