h
2 juli 2018

Goese SP ledendag

Foto: John Kruiver

30 juni was het weer zover. De Goese SP hield haar jaarlijkse ledendag waarbij leden kennis kunnen maken met het afdelingsbestuur en de SP-fractie van Goes, en met elkaar

Lees verder
1 juli 2018

Wat kost een themajaar?

Afgelopen donderdag kwamen in de gemeenteraad de "perspectiefbrief" (ook wel voorjaarsnota genoemd) en jaarrekening 2017 aan de orde. Floor van Lamoen greep namens de SP de gelegenheid aan om vragen te stellen bij het themajaar. Afgelopen jaar kostte dat jaar 300.000 euro, waaronder 200.000 euro gemeenschapsgeld. Dit terwijl veel van wat er in dat jaar gebeurt weinig heeft losgemaakt. Mensen herinneren zich vooral het spektakel aan het eind van de zomer, waaraan veel verenigingen meededen. Maar wat ook een kaartje van 6 euro kende. En natuurlijk het gedoe met de Chinese poort en misschien de bijzondere tentoonstelling van Noordkoreaanse kunst. Maar voordat we weer zoveel geld reserveren voor een themajaar, moeten we eerst kijken of al die andere activiteiten wel behouden moeten blijven. Zoveel geld moet ook wat brengen.

Lees verder
16 juni 2018

Inzien bankafschriften door GR de Bevelanden

De SP-fractie is niet tevreden met de antwoorden van het college op haar vragen over privacy en GR De Bevelanden. Volgens het college is er geen beleid om te regulier te vragen naar bankafschriften. De SP-fractie heeft daarover vandaag vervolgvragen gesteld aan het Goese college. Daarin staat een voorbeeld van een cliënt die bij een regulier heronderzoek wordt gevraagd om inzage in de bankafschriften. Dat valt niet te rijmen met het niet bestaan van beleid of werkafspraken. En het blijft niet bij inzien, vanuit de GR wordt gereageerd met "... ik vroeg me wel af wat de reden is dat u lid bent van de FNV? Is dit niet zonde van de kosten die u hiervoor maakt?" "Het gaat niet aan om als woordvoerder van de overheid lidmaatschap van een vakbond als "zonde van het geld" te bestempelen", aldus SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Hij vraagt het college om te onderzoeken of er gegevens zijn opgeslagen die niet opgeslagen hadden mogen worden.

Lees verder
2 juni 2018

Hondenbelasting in Goes wordt afgeschaft

De gemeenteraad van Goes heeft afgelopen donderdag besloten de hondenbelasting per 2019 weer af te schaffen. Die werd ondanks fel protest van de SP-fractie en enkele andere partijen in 2017 heringevoerd. Moties op initiatief van de SP bewerkstelligden wel dat kwijtschelding voor minima mogelijk werd en dat in 2018 het bedrag werd verlaagd. Na de verkiezingen bleken de verhoudingen veranderd. Een motie op initiatief van Nieuw Goes ingediend door alle fracties op de VVD na werd met algemene stemming aangenomen.

Lees verder
27 mei 2018

De SP Hulpdienst in Goes

Voor steeds meer mensen is de sociale wet- en regelgeving enorm ingewikkeld. Wat mag een instantie van je vragen als je een bijstandsuitkering komt aanvragen? Ben je verplicht je hele financiële boekhouding op tafel te leggen? Heb je als hulpvrager nog dezelfde rechten op privacy als anderen?
Zoals veel  SP afdelingen heeft ook SP Goes een hulpdienst. Bij de SP-hulpdienst in Goes zijn vijf vrijwilligers actief. 

Lees verder
26 mei 2018

Doe mee: teken 'kerncentrales Doel moeten dicht!

Het nieuws uit Doel wordt steeds verontrustender. Er is nu ook een
lek ontstaan in het gevaarlijkste deel van de reactor in Doel 1. Dat is
geen incident meer, maar bewijst dat de verouderde Belgische
kerncentrales bij de grens met Zeeland, Brabant en Limburg nog gammeler
zijn dan bij eerdere mankementen is gebleken.  De SP strijd al jarenlang
voor sluiting van de kerncentrales.  En roept iedereen op daar aan mee
te doen door een handtekening te zetten op: https://zeeland.sp.nl/doelmoetsluiten

Lees verder
26 mei 2018

College eens met SP: informatie geven over Japanse duizendknoop

Foto: Floor van Lamoen

Het college van B&W heeft positief gereageerd op de vragen van de SP over Japanse duizendknoop. Deze woekerplant kan schade aanrichten en is moeilijk te bestrijden. Er is een protocol vastgelegd over hoe met de plant in het openbaar groen om te gaan. Bovendien is het college bereid in Samenspel te publiceren over wat wel en niet te doen bij met de Japanse duizendknoop.

Lees verder
22 mei 2018

Ze zijn al thuis

Foto: Ze zijn al thuis

Donderdag 24 mei is er in Goes een lawaaidemonstratie als steun voor de jongeren van het AZC, dat gaat sluiten. Deze jongeren zijn hier opgegroeid. Zij zijn al thuis en verdienen een pardon. Aanvang 18.30 bij buurthuis de PIT, Appelstraat. Komt allen.

Lees verder
8 mei 2018

Vervoersproblemen naar ADRZ: tot nu toe vooral overleggen en nadenken

Foto: Astrid de Jong

Het ADRZ gaat in overleg met het SWVO (gemeentelijke samenwerking) over de vervoerproblemen. Ze gaan praten over mogelijke verbeteringen voor het vervoer van en naar het ziekenhuis in Goes. Ook wordt gekeken of de busbaan kan worden verlegd. Dan kan er ruimte worden gemaakt voor een andere entree. Deze toezeggingen heeft het ADRZ gedaan aan wethouder André van der Reest. Die ging samen met een vertegenwoordiger van de cliëntenraad met de directie van het ziekenhuis in gesprek. Na klachten over het taxivervoer had de SP-fractie daarover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder

Pagina's