h

Coffeeshops, overlast en de spagaat van de VVD

17 oktober 2020

Coffeeshops, overlast en de spagaat van de VVD

Een paar jaar geleden hadden we in Goes te kampen met drugstoerisme. Mensen uit België en Frankrijk reden speciaal naar onze coffeeshops om hier softdrugs te kopen. Dat ging gepaard met overlast. Daarop kwamen strengere regels, de belangrijkste dat softdrugs alleen aan inwoners van ons land verkocht mogen worden. Dat heet het i-criterium. Maar sinds de invoering daarvan zien we dat de straathandel in het zadel is geholpen. Daar was de SP al bang voor. In grote delen van ons land zijn deze nieuwe regels daarom losgelaten, maar niet in Zeeland. Of toch, Vlissingen gaat met het loslaten experimenteren en daarom bespraken we in de Goese gemeenteraad het voorstel om dat ook te doen. Er zijn immers mensen, denk aan arbeidsmigranten en toeristen, die nu zijn aangewezen op illegale straathandel om aan softdrugs te komen. Het leek een haalbaar voorstel, de gehele oppositie en de VVD zijn voor afschaffing van het i-criterium. Maar de VVD zit in de coalitie...

En in de coalitie zit de VVD met twee partijen, CDA en SGP-CU, die echt tegen coffeeshops zijn. De VVD heeft afschaffing van het i-criterium dus wel in het verkiezingsprogramma staan, maar stemde tegen. In plaats daarvan komt er nu een uitgebreider onderzoek naar straathandel. Het zou ineens volgens de VVD ook best eens zo kunnen zijn dat de straathandel aantrekkelijk is vanwege de prijs. Ja, echt waar, zo makkelijk kun je met een vraag van je standpunt afgebracht worden. Wij proberen ons voor te stellen dat de onderzoekers nu mensen die inkopen hebben gedaan bij een straathandelaar gaan interviewen om te vragen waarom ze voor straathandel kiezen en niet voor de coffeeshop. Dat gaat natuurlijk niet werken.

SP-woordvoerder Floor van Lamoen betoogde in de raad dat het i-criterium meer behoefte is gemaakt voor straathandel. Hij pleitte voor het stoppen met dit criterium. Ook pleitte hij om het verlaagde maximum van 3 gram per persoon per dag dat mag worden verkocht terug te brengen naar de landelijk geldende 5 gram. Daardoor hoeven mensen minder vaak naar de coffeeshop, wat voor de deur voor meer rust zorgt. Door de vreemde houding van de VVD staakten de stemmen voor beide voorstellen, het was 12-12. Dat betekent dat er nog een keer over gestemd gaat worden.
 

Reactie toevoegen

U bent hier