h
17 juli 2018

Antwoord college inzien afschriften GR De Bevalden

Het college heeft opnieuw geantwoord op vragen van de SP over inzien van bankafschriften bij controles van bijstandsgerechtigden. De SP was niet tevreden met eerdere antwoorden. Men zei dat er geen instructie was om ook de uitgaven in te zien. Zonder daar opnieuw op in te gaan, herhaalde het college hieromtrent nieuwe richtlijnen op te laten stellen.  Hopelijk wordt het daarmee duidelijk geregeld. De opmerking dat lidmaatschap van de FNV "zonde van het geld" was, was volgens het college goed bedoeld. Maar het college was het met de SP eens dat dit niet de bedoeling kan zijn. Volgens het college worden dit soort gegevens over uitgaven niet in de systemen opgenomen.

Lees verder
12 juli 2018

Teken de petitie: Tot aan de deur bij ADRZ Goes!

Sinds begin 2018 kunnen mensen niet meer met taxi of auto bij de deur worden afgezet. Heel moeilijk voor mensen die slecht ter been zijn of een zwakke gezondheid hebben. Zeker met slecht weer. Dit is klantonvriendelijk. Maak vervoer tot de deur mogelijk! Om de petitie te tekenen klik hier.

Lees verder
2 juli 2018

Goese SP ledendag

Foto: John Kruiver

30 juni was het weer zover. De Goese SP hield haar jaarlijkse ledendag waarbij leden kennis kunnen maken met het afdelingsbestuur en de SP-fractie van Goes, en met elkaar

Lees verder
1 juli 2018

Wat kost een themajaar?

Afgelopen donderdag kwamen in de gemeenteraad de "perspectiefbrief" (ook wel voorjaarsnota genoemd) en jaarrekening 2017 aan de orde. Floor van Lamoen greep namens de SP de gelegenheid aan om vragen te stellen bij het themajaar. Afgelopen jaar kostte dat jaar 300.000 euro, waaronder 200.000 euro gemeenschapsgeld. Dit terwijl veel van wat er in dat jaar gebeurt weinig heeft losgemaakt. Mensen herinneren zich vooral het spektakel aan het eind van de zomer, waaraan veel verenigingen meededen. Maar wat ook een kaartje van 6 euro kende. En natuurlijk het gedoe met de Chinese poort en misschien de bijzondere tentoonstelling van Noordkoreaanse kunst. Maar voordat we weer zoveel geld reserveren voor een themajaar, moeten we eerst kijken of al die andere activiteiten wel behouden moeten blijven. Zoveel geld moet ook wat brengen.

Lees verder
16 juni 2018

Inzien bankafschriften door GR de Bevelanden

De SP-fractie is niet tevreden met de antwoorden van het college op haar vragen over privacy en GR De Bevelanden. Volgens het college is er geen beleid om te regulier te vragen naar bankafschriften. De SP-fractie heeft daarover vandaag vervolgvragen gesteld aan het Goese college. Daarin staat een voorbeeld van een cliënt die bij een regulier heronderzoek wordt gevraagd om inzage in de bankafschriften. Dat valt niet te rijmen met het niet bestaan van beleid of werkafspraken. En het blijft niet bij inzien, vanuit de GR wordt gereageerd met "... ik vroeg me wel af wat de reden is dat u lid bent van de FNV? Is dit niet zonde van de kosten die u hiervoor maakt?" "Het gaat niet aan om als woordvoerder van de overheid lidmaatschap van een vakbond als "zonde van het geld" te bestempelen", aldus SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Hij vraagt het college om te onderzoeken of er gegevens zijn opgeslagen die niet opgeslagen hadden mogen worden.

Lees verder
2 juni 2018

Hondenbelasting in Goes wordt afgeschaft

De gemeenteraad van Goes heeft afgelopen donderdag besloten de hondenbelasting per 2019 weer af te schaffen. Die werd ondanks fel protest van de SP-fractie en enkele andere partijen in 2017 heringevoerd. Moties op initiatief van de SP bewerkstelligden wel dat kwijtschelding voor minima mogelijk werd en dat in 2018 het bedrag werd verlaagd. Na de verkiezingen bleken de verhoudingen veranderd. Een motie op initiatief van Nieuw Goes ingediend door alle fracties op de VVD na werd met algemene stemming aangenomen.

Lees verder
27 mei 2018

De SP Hulpdienst in Goes

Voor steeds meer mensen is de sociale wet- en regelgeving enorm ingewikkeld. Wat mag een instantie van je vragen als je een bijstandsuitkering komt aanvragen? Ben je verplicht je hele financiële boekhouding op tafel te leggen? Heb je als hulpvrager nog dezelfde rechten op privacy als anderen?
Zoals veel  SP afdelingen heeft ook SP Goes een hulpdienst. Bij de SP-hulpdienst in Goes zijn vijf vrijwilligers actief. 

Lees verder
26 mei 2018

Doe mee: teken 'kerncentrales Doel moeten dicht!

Het nieuws uit Doel wordt steeds verontrustender. Er is nu ook een
lek ontstaan in het gevaarlijkste deel van de reactor in Doel 1. Dat is
geen incident meer, maar bewijst dat de verouderde Belgische
kerncentrales bij de grens met Zeeland, Brabant en Limburg nog gammeler
zijn dan bij eerdere mankementen is gebleken.  De SP strijd al jarenlang
voor sluiting van de kerncentrales.  En roept iedereen op daar aan mee
te doen door een handtekening te zetten op: https://zeeland.sp.nl/doelmoetsluiten

Lees verder
26 mei 2018

College eens met SP: informatie geven over Japanse duizendknoop

Foto: Floor van Lamoen

Het college van B&W heeft positief gereageerd op de vragen van de SP over Japanse duizendknoop. Deze woekerplant kan schade aanrichten en is moeilijk te bestrijden. Er is een protocol vastgelegd over hoe met de plant in het openbaar groen om te gaan. Bovendien is het college bereid in Samenspel te publiceren over wat wel en niet te doen bij met de Japanse duizendknoop.

Lees verder

Pagina's