h

Op de centjes passen

9 september 2018

Op de centjes passen

Afgelopen donderdag maakte SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen zich kwaad in de gemeenteraad. Er werd gevraagd om bijna 7 ton extra voor de bouw van het "integraal kindcentrum" in Kloetinge. Die 7 ton zijn nodig, omdat bouwkosten momenteel snel stijgen, maar vooral ook omdat de gemeente bij het eerste verzoek om budget bijzonder slecht had ingeschat wat de kosten zouden zijn. Ondanks waarschuwingen en eigen ervaringen dat dat niet genoeg was, werd uitgegaan van VNG-normbedragen. Veel en veel te krap. "Ik ben dit niet gewend van de gemeente. Ik verlang budgetaanvragen op basis van reële ramingen, niet van normbedragen." Ons SP-gemeenteraadslid was pissig. Dat verbeterde niet dat bleek dat al in juni 2017 duidelijk werd dat er bij lange na niet voldoende budget was. En de raad was daarover niet eerder duidelijk geïnformeerd. Samen met PvdA, PvG en D66 diende de SP hierover een motie van treurnis in. Die kreeg nog steun van Nieuw Goes, maar haalde het niet. Al was er bij meer partijen ongenoegen over de gang van zaken. Het integraal kindcentrum is nodig, het geld dus ook. Maar nooit meer op deze manier.

Reactie toevoegen

U bent hier