h

De SP Hulpdienst in Goes

27 mei 2018

De SP Hulpdienst in Goes

Voor steeds meer mensen is de sociale wet- en regelgeving enorm ingewikkeld. Wat mag een instantie van je vragen als je een bijstandsuitkering komt aanvragen? Ben je verplicht je hele financiële boekhouding op tafel te leggen? Heb je als hulpvrager nog dezelfde rechten op privacy als anderen?
Zoals veel  SP afdelingen heeft ook SP Goes een hulpdienst. Bij de SP-hulpdienst in Goes zijn vijf vrijwilligers actief. 

Wanneer mensen moeite hebben met het vinden van de juiste hulpverlener of problemen ondervinden tijdens het zoeken naar hulp, kan de SP-hulpdienst gebeld of gemaild worden.

Als er een hulpvraag binnen komt, wordt gekeken welke vrijwilliger hiervoor de meeste kennis of ervaring heeft. Zo zijn er vragen over thuiszorg, vragen over buurtbemiddeling, vragen over het aanvragen van uitkering.

Helaas komt het ook voor dat mensen zich niet gehoord voelen door professionele hulpverleners of uitkerende instantie. Ze hebben dan behoefte om ‘stoom af te blazen’. Ook dat kan bij de SP-hulpdienst.
Vrijwilligers van de SP proberen hulpvragers te helpen om de weg te vinden naar de juiste instantie. Wanneer het nodig is, gaat een vrijwilliger ook mee bij een bezoek aan de instantie.
Wat de SP-hulpdienst niet doet, is bemiddelen tussen personen (bijvoorbeeld in geval van een burenruzie) of geven van geld.
Soms kan de SP-hulpdienst niet helpen. Het kan zijn dat wetgeving hulp belemmert; het kan zijn dat de vijf vrijwilligers zelf de kennis niet hebben. In dat laatste geval nemen de vrijwilligers contact op met de Tweede Kamerfractie van de SP; daar zijn veel mensen met kennis van heel veel gebieden.
Voor wat betreft de wetgeving kunnen we alleen maar hopen dat in het vervolg veel mensen SP stemmen zodat er in Nederland een socialere wetgeving tot stand komt waarin de mens centraal staat.

 

Reactie toevoegen

U bent hier