h

Inzien bankafschriften door GR de Bevelanden

16 juni 2018

Inzien bankafschriften door GR de Bevelanden

De SP-fractie is niet tevreden met de antwoorden van het college op haar vragen over privacy en GR De Bevelanden. Volgens het college is er geen beleid om te regulier te vragen naar bankafschriften. De SP-fractie heeft daarover vandaag vervolgvragen gesteld aan het Goese college. Daarin staat een voorbeeld van een cliënt die bij een regulier heronderzoek wordt gevraagd om inzage in de bankafschriften. Dat valt niet te rijmen met het niet bestaan van beleid of werkafspraken. En het blijft niet bij inzien, vanuit de GR wordt gereageerd met "... ik vroeg me wel af wat de reden is dat u lid bent van de FNV? Is dit niet zonde van de kosten die u hiervoor maakt?" "Het gaat niet aan om als woordvoerder van de overheid lidmaatschap van een vakbond als "zonde van het geld" te bestempelen", aldus SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Hij vraagt het college om te onderzoeken of er gegevens zijn opgeslagen die niet opgeslagen hadden mogen worden.

Reacties

Niet verkeerd als een bijstandsambtenaar vragen stelt bij bepaalde uitgaven. Het kan tot nadenken stemmen. Maar een vraag of het lidmaatschap van een vakbond nuttig is vind ik absurd. Duidelijk een ambtenaar die geen benul heeft van maatschappelijke betrokkenheid.

GR de Bevelanden vraagt meerdere gegevens op die ze niet mogen op vragen. Als je deze niet af geeft wordt de aanvraag doodleuk niet in behandeling genomen.
Tevens kunnen ze geen juiste uitkeringsspecificaties verstrekken. Ik wacht nog steeds op de juiste over 2016... Daardoor is ook de jaaropgave niet te controleren.
Ze zijn verplicht juiste specificaties te verstrekken maar vertikken het gewoon.
Dit is een afschuwelijke instantie welke nooit van start had mogen gaan.
Door hen ben ik nu niet aan het werk, maar overspannen thuis .....

Reactie toevoegen

U bent hier