h

SP PRESENTEERT VERNIEUWD RAPPORT "OPENBAAR VERVOER JUIST VOOR IEDEREEN: ZO KAN HET OOK" AAN PROVINCIALE STATEN ZEELAND

4 april 2024

SP PRESENTEERT VERNIEUWD RAPPORT "OPENBAAR VERVOER JUIST VOOR IEDEREEN: ZO KAN HET OOK" AAN PROVINCIALE STATEN ZEELAND

Foto: SP Zeeland

Op vrijdag 5 april zal tijdens de commissie Economie van Provinciale Staten Zeeland het langverwachte rapport "OPENBAAR VERVOER JUIST VOOR IEDEREEN: Zo kan het ook" worden gepresenteerd door de Socialistische Partij (SP). Met dit rapport biedt de SP-fractie haar alternatieve plannen aan voor het Openbaar Vervoer in de provincie Zeeland.

Dit rapport biedt onder meer een terugblik op ons tweede rapport, wat er gebeurd is met de aanbevelingen die we destijds hebben gedaan en wat zich in de tussentijd heeft voorgedaan.

Het biedt een scala aan aanbevelingen en streeft ernaar om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor alle inwoners van Zeeland, ongeacht leeftijd, inkomen of locatie. Enkele van de voorgestelde aanpassingen omvatten:

  • Het oprichten van een provinciaal vervoersbedrijf.
  • In ieder geval het wagenpark in eigen handen te nemen, want bussen en infrastructuur gaan langer mee dan 1 concessie.
  • Gebruik van kleinere (20-persoons) bussen om het "grote lege bussen syndroom" te verminderen.
  • Handhaving van haltes in dorpen.
  • Meer financiële middelen voor het openbaar vervoer.
  • Deze middelen te halen uit fondsen voor leefbaarheid, duurzaamheid en het beperken van uitstoot van CO2 en stikstof.
  • Overweging om openbaar vervoer gratis of bijna gratis te maken om duurzaamheid te bevorderen en het gebruik ervan te stimuleren.
  • OV niet te zien als aanvulling op de auto, maar als alternatief voor de auto. Zeeland verdient een beter openbaar vervoer dat betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar is.

Het rapport bevat ook resultaten van een onderzoek onder reizigers in de hele provincie Zeeland. Opvallende uitkomsten zijn onder meer dat 9 van de 10 deelnemers aan de steekproef het huidige openbaar vervoer in Zeeland een rode kaart gaven. Klachten gaan over slechte verbindingen in dorpen, onbetrouwbare dienstregelingen en over de frequentie van bussen.

"Wij geloven dat Zeeland recht heeft op een openbaar vervoerssysteem dat betrouwbaarbereikbaar en betaalbaar is voor iedereen," aldus Ger van Unen, fractievoorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten Zeeland. "Met dit rapport streven we naar concrete verbeteringen die het openbaar vervoer in onze provincie transformeren naar een dienst die voldoet aan de behoeften van al onze inwoners."

De SP nodigt alle belanghebbenden en geïnteresseerden uit om het rapport "OPENBAAR VERVOER JUIST VOOR IEDEREEN: Zo kan het ook" te raadplegen en deel te nemen aan het debat over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland.

Reactie toevoegen

U bent hier