h

KAMERVRAGEN SP OVER ACUTE ZORG IN ZEELAND: BEZORGDHEID OVER SPOEDEISENDE HULP GOES EN TERNEUZEN

10 januari 2024

KAMERVRAGEN SP OVER ACUTE ZORG IN ZEELAND: BEZORGDHEID OVER SPOEDEISENDE HULP GOES EN TERNEUZEN

Foto: SP

In een recente ontwikkeling heeft Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de Socialistische Partij (SP), scherpe Kamervragen gesteld aan de demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vragen komen naar aanleiding van een nieuwsartikel op Omroep Zeeland, waarin wordt bericht over een geplande bijeenkomst in Goes over de toekomst van de acute zorg in Zeeland. De SP maakt zich zorgen over de mogelijke sluiting of afbouw van de spoedeisende hulp (SEH) in Goes en Terneuzen en wil opheldering over de standpunten en plannen van het ministerie.

Hieronder worden de vragen van het lid Dijk aan Minister Kuipers gepresenteerd:

 1. Wat is de insteek van de geplande bijeenkomst in Goes over de acute zorg in Zeeland?De SP wil weten wat het doel is van de geplande bijeenkomst en welke specifieke aspecten van de acute zorg in Zeeland daarbij aan bod zullen komen.
 2. Worden er op meer plekken in het land dit soort bijeenkomsten georganiseerd? Zo ja, op welke plaatsen en op basis waarvan zijn deze plaatsen gekozen?

  Hiermee tracht de SP inzicht te krijgen in de landelijke context van dergelijke bijeenkomsten en de criteria die worden gehanteerd bij het selecteren van locaties.

 3. Op welke manier bent u van plan de punten die mensen bij deze bijeenkomst(en) naar voren brengen mee te nemen bij de besluitvorming over de toekomst van de acute zorg?

  De SP zoekt duidelijkheid over de betrokkenheid van burgers bij besluitvormingsprocessen en wil weten hoe de input van deze bijeenkomst(en) wordt meegenomen.

 4. Wat bent u van plan te doen, als mensen vooral aangeven dat zij niet willen dat de spoedeisende hulp (SEH) in hun regio verdwijnt?

  Deze vraag richt zich op de reactie van het ministerie als blijkt dat de meerderheid van de bevolking zich tegen sluiting of afbouw van de SEH in Zeeland uitspreekt.

 5. Zijn er plannen om de SEH in Goes en/of Terneuzen te sluiten of af te bouwen of wordt daarover nagedacht?

  De SP vraagt om concreetheid over eventuele plannen betreft de spoedeisende hulp in deze specifieke regio's.

 6. Hoe staat het met de plannen rondom de hervorming van de 45-minutennorm? Heeft deze bijeenkomst hiermee te maken? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot het feit dat de ontwikkelingen rondom de 45-minutennorm controversieel verklaard zijn?

  Tot slot richt de SP zich op de relatie tussen de bijeenkomst en de hervorming van de 45-minutennorm, waarbij ook de controversiële status van deze ontwikkelingen wordt benadrukt.

Deze vragen weerspiegelen de bezorgdheid van de SP over de toekomst van de spoedeisende hulp in Zeeland en het belang van transparantie en inspraak in besluitvormingsprocessen op het gebied van volksgezondheid. Het is nu aan Minister Kuipers om adequaat en transparant te reageren op deze cruciale vragen, die direct betrekking hebben op de zorgbehoeften van de inwoners van Zeeland.

Reactie toevoegen

U bent hier