h

Exit brug Westvest

25 februari 2011

Exit brug Westvest

De gemeente Goes heeft definitief besloten om de tijdelijke brug over de veste bij de Westwal. Dit ondanks de duidelijke wens van veel bewoners van Goes-west, ondersteund door de SP. De door de SP opgehaalde handtekeningen hebben de gemeente niet op andere gedachten kunnen brengen. De vergunning was volgens de gemeente verleend op grond van wetgeving die nu niet meer geldig is, en kan niet makkelijk worden verlengd. De SP is hierover teleurgesteld.

Goes verwijdert brug Westvest, PZC, 25 februari 2011 (online)

U bent hier