h

Goes moet strooibeleid krijgen

1 februari 2011

Goes moet strooibeleid krijgen

De SP vindt dat de gemeente Goes een officieel strooibeleid moet formuleren. Op dit moment worden alleen de strooiroutes op de website van de gemeente gezet. Aanleiding vormen de ervaringen van afgelopen december, toen er veel gladheid was en de 14-jarige Jorian van der Hoek onderweg naar school zijn dijbeen brak.

In schriftelijke vragen aan het college van B&W stelt de SP onder meer dat er meer afspraken met betrokkenen moeten worden gemaakt. Met wegbeheerders buiten de bebouwde kom zouden afspraken moeten worden gemaakt om plotselinge overgangen te voorkomen. Met instellingen als scholen en ouderencentra zouden afspraken gemaakt kunnen worden over strooien ter plaatsen en de opslag van zout. Deze instellingen zouden ook routes kunnen communiceren die snel sneeuwvrij worden gemaakt. Verder vindt de SP dat gekeken moet worden hoe hinder door sneeuwhopen die ontstaan door sneeuwruimen kan worden verminderd.

Complete schriftelijke vragen

U bent hier