h

Handtekeningenactie brug over veste moet blijven

5 februari 2011

Handtekeningenactie brug over veste moet blijven

Een van de 66 handtekeningen
De SP heeft bij de brug tussen Westwal en Westsingel in 2 uur tijd 66 handtekeningen opgehaald van mensen die vinden dat de tijdelijke brug daar moet blijven. Deze brug zou moeten verdwijnen omdat de vergunning verloopt. Op termijn is er een vaste, definitieve, brug gepland. Die vaste brug gaat deel uitmaken van een fietsroute vanuit Goes West naar de binnenstad. De SP is met de handtekeningenzetters van mening dat de brug in een behoefte voorziet en rustig kan blijven liggen tot er een definitieve brug ligt. Het leeuwendeel van de passanten is blij met de brug en heeft bezwaren tegen de verschillende alternatieve routes die er zijn om de brug heen.

Brug aangekleed
De aanwezige SP'ers waren tevreden dat ondanks het zeer matige weer zoveel mensen langskwamen en bereid waren hun handtekening te zetten. Niet alle passanten waren zo enthousiast over de brug. Een aantal mensen bracht in "dat je overal wel bruggen kan leggen om de wandelroutes korter te maken".

Serieuze kanttekening

Een meer serieuze kanttekening kwam van enkele direct aanwonenden. Zij zijn niet blij met de brug, omdat deze, vooral op uitgaansavonden en -nachten, veel overlasplegers naar hun buurt brengt. Zoals langs meer van de vaste loop- en fietsroutes vanuit de binnenstad, hebben deze mensen vrijwel elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht te maken met overlast van vandaliserende en lawaaierige passanten. Sluiting van de brug zou voor deze mensen een grote opluchting zijn, hoewel de overlast zich natuurlijk vooral zou verplaatsen. De SP deelt het ongenoegen van deze mensen, dat het maar niet lukt om de overlast van uit de stad trekkend uitgaanspubliek te beteugelen.

Meeste gebruikers willen de noodbrug houden, PZC 7 feb 2011

U bent hier