h

Hoe de overlast van stappers aanpakken?

12 februari 2011

Hoe de overlast van stappers aanpakken?

Afgelopen donderdag werd in de Goese raadscommissie het politiejaarplan met de politie Goes besproken. Hierin geeft de politie aan wat de speerpunten zullen zijn in het komende jaar. Bovendien presenteerde de politie een lokaal criminaliteits- en veiligheidsbeeld. Veel aandacht gaat uit naar drugsgebruik en -handel en naar overlast rond het uitgaan. De SP-fractie vroeg met name aandacht voor de routes van en naar de binnenstad op uitgaansavonden. Aanwonenden ondervinden drie keer per week, op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht, hinder van lawaai, baldadigheid, vandalisme en vernielingen. Ook de horeca-ondernemers hebben daarin volgens de SP een verantwoordelijkheid. Zou het niet beter zijn om de mensen gewoon vanuit het centrum naar huis te vervoeren? Burgemeester Verhulst gaf aan daarin weinig trek te hebben en gaf aan dat de ervaringen discobussen niet altijd zo positief zijn. De politie gaf aan in elk geval zoveel mogelijk op te treden tegen overlastbezorgers. Het inzetten van politie te fiets is volgens hen behoorlijk effectief, maar als de agenten de hoek om zijn, kan er van alles gebeuren buiten hun blikveld.

Onduidelijk bleef hoe nu precies de relatie ligt tussen het hebben van twee coffeeshops en straathandel. De politie constateert dat de straathandel toeneemt en zich concentreert rond de coffeeshops (dus in het centrum). Op de vraag van de SP-fractie of het ging om doorverkoop van bij coffeeshop gekochte spullen of om parallelle handel, kwam als antwoord dat de harddrugs in elk geval parallelle handel zijn. Dat betekent volgens de SP dat de overlast daarvan kennelijk geen directe relatie met de coffeeshops heeft.

Geweld tijdens uitgaan baart politie zorgen, PZC 11 februari 2011 (online)

U bent hier