h

Aanbesteding regiotaxi weer een jaar vertraagd

4 maart 2011

Aanbesteding regiotaxi weer een jaar vertraagd

De nieuwe aanbesteding voor de WMO-regiotaxi in het Oosterscheldegebied is weer een jaar uitgesteld. Het SWVO, die voor de Oosterschelderegio het WMO-taxivervoer regelt, heeft op 15 december 2010 besloten het lopende contract met Connexxion met een jaar te verlengen tot 31 juli 2012. Dit bleek uit de beantwoording op 3 maart 2011 door wethouder Jan de Pooter op mondelinge vragen van SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Van Lamoen vond dat het college of het SWVO dit uit zichzelf aan de raad had moeten laten weten. De optie tot een jaar verlenging is gelicht omdat men in het najaar te druk was met het verwerken van de bezuinigingen op de WMO door het rijk, aldus De Pooter. Hierdoor was men te laat om komende zomer een nieuw contract te sluiten, zoals aan de SP in mei vorig jaar bij de beantwoording van schriftelijke vragen was voorgespiegeld. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding starten nu in het derde kwartaal van dit jaar.

In mei en juni 2010 opende de SP in Goes een klachtenmeldpunt over het WMO-regiotaxivervoer. In korte tijd ontving de SP meer dan 100 klachten. Hierover werd een rapport "Taxi komt zo" gepresenteerd. Om de klachten aan te pakken deed de SP diverse aanbevelingen. Deze kunnen in een nieuwe aanbesteding in de eisen aan de vervoerder worden opgenomen. Daarom is de SP in Goes zeer teleurgesteld over het uitstel van de aanbesteding. Er wordt nu een jaar langer gereden onder voorwaarden die goede taxi-afhandeling kennelijk niet voldoende waarborgen. Wel heeft het SWVO een aantal afspraken gemaakt om de ergste pijnpunten te verminderen.

Dossier regiotaxi

U bent hier