h

SP: Samenwerken onder voorwaarden

19 maart 2011

SP: Samenwerken onder voorwaarden

Aan het aangaan van intensieve samenwerking horen duidelijke voorwaarden te zijn verbonden. In de commissievergaderingen van 3 en 17 maart heeft de SP-fractie dit aangegeven bij het bespreken van plannen tot samenvoegen van ambtenaren onder een gezamenlijke Bevelandse organisatie. De SP-fractie is niet tegen samenwerking, maar toonde zich bezorgd over twee ontwikkelingen. Allereerst is de democratische controle op de nieuwe organisatie is erg beperkt, omdat de nieuwe organisatie vooral indirect via het college is aan te spreken. Ten tweede vindt de SP-fractie dat samenwerken geen doel op zich moet zijn, en dat er aan het samenwerken duidelijke doelen moeten worden gesteld. Het gaat dan om efficiency en kwaliteit. Die doelen zijn nu vooral in algemeenheden geformuleerd. Volgens de SP-fractie kan dit gemakkelijk leiden tot een organisatie die een eigen leven gaat leiden en uit de hand lopende kosten met zich meebrengt. Deze bezwaren werden, soms anders geformuleerd, binnen de raad gedeeld door meerdere fracties, met name PvdA en VVD. Gedurende de vergadering ontstonden aanpassingsvoorstellen die college en raad duidelijk dichter bij elkaar brachten. Zo is afgesproken dat de raad tegen het overhevelen van een bepaalde taak naar de nieuwe organisatie "nee" kan zeggen.

Definitieve voorstellen zullen worden besproken in de gemeenteraadsvergadering van 31 maart.

De vijf gemeenten op de Bevelanden (Goes, Kapelle, Borsele, Noord-Beveland en Reimerswaal) willen intensief gaan samenwerken. De ambtenaren op het gebied van ICT, Personeel & Organisatie, facilitaire zaken, BOA's, gemeentelijke belastingen, sociale zaken en de omgevingsdienst zullen worden samengevoegd in één organisatie. Deze organisatie is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam. Een formele benaming voor een eigen ambtenarenorganisatie met eigen personeel, bestuurd door vertegenwoordigers van de vijf gemeenten. De gemeenteraad kan tussentijds reageren op de jaarlijkse beleidsplan, begroting en jaarrekening, maar echte invloed heeft de raad formeel alleen indirect doordat het zijn wethouder kan wegsturen.

U bent hier