h

College besluit te makkelijk tot sluiting Transferium

3 april 2011

College besluit te makkelijk tot sluiting Transferium

Het college van Burgemeester en Wethouders in Goes wil het Goese Transferium bij de Zeelandhallen per 1 mei sluiten. Het openhouden zou te duur zijn, en zou valse concurrentie zijn voor betaald parkeren in de binnenstad. Ook zou er te weinig gebruik gemaakt worden van het Transferium, maar zo'n 30.000 keer per jaar. Het college werpt te makkelijk het hoofd in de schoot volgens de SP-fractie. Er valt nog best wat te besparen op het Transferium, rekende Loes Passieux voor. Nu is het Transferium nog gratis. Door voor een uitrijkaartje een dagtarief van € 1,50 tot € 2,= te vragen wordt al een flink deel van de kosten gedekt, zo'n 60.000 euro. De bussen die nu iedere 20 minuten rijden, zou men ook ieder half uur kunnen laten rijden. Ook een hele bezuiniging. Met een kleine investering in bewegwijzering zou het Transferium bij de bezoekers ook bekender gemaakt kunnen worden, zodat het gebruik toeneemt en dus de inkomsten ook. Om geld hoeft het dus niet te gaan.

Het college gaat er vanuit dat met het sluiten van het transferium, een extra groep parkeerders naar de binnenstad zal komen en dat dit dan meer parkeerinkomsten zal opleveren. Een veel te makkelijke redenering volgens de SP-fractie. "Er is geen enkele garantie dat deze groep ook daadwerkelijk de binnenstad zal opzoeken en de auto in de parkeergarage zal parkeren voor een aanzienlijk bedrag. Er zijn juist erg veel mensen die er tegenop zien om zich in het drukke stadsverkeer te begeven. Denk bijvoorbeeld aan ouderen uit omliggende plaatsen, die graag naar de Goese markt komen. Zij maken dan liever gebruik van het Transferium", aldus SP-gemeenteraadslid Loes Passieux. "Het college neemt het risico dat deze groep gaat uitwijken naar Middelburg voor een dagje winkelen. En dat geldt voor meer mensen die het parkeren in de binnenstad te chaotisch of te duur vinden. Ook zullen door het sluiten van Transferium de wegen naar de binnenstad nog verder dichtslibben. Je zou juist moeten kiezen om zo min mogelijk auto’s in de binnenstad toe te laten. Zo staat het verkeer nog vaker vanaf het Tiendenplein vast."

Ondanks het zeer realistische alternatief van de SP-fractie, lijkt een minieme raadsmeerderheid voor het collegebesluit tot sluiting van het Transferium te zijn. De fracties van PvdA, D66 en Groen Links zijn net als de SP voor het openhouden van het transferium, de VVD, CDA en de SGP/CU zijn voor sluiting. Zij vinden dat er te weinig mensen gebruik van maken en dat gesubsidieerd parkeren tegengegaan moet worden. Hiertegen werd door onder meer Loes Passieux ingebracht dat er bij het parkeren voor vergunninghouders ook geld moet en dat dit in die zin ook gesubsidieerd parkeren zou zijn. Aangezien de parkeergarage aan de Westwal rond de 24 miljoen gekost heeft, is dit in zekere zin ook gesubsidieerd omdat deze kosten, met een bezetting die volgens Loes Meeuwisse tot op heden nog maar 430 auto’s was, voorlopig ook niet kostendekkend is.

De keuze is nu aan de gemeenteraad. Gaat het Transferium dicht en krijgen we een binnenstad die door de verkeersrdukte dichtslibt, of blijft Goes een slimme parkeervoorziening aan de rand van de stad in stand houden waarmee mensen de drukte kunnen ontwijken. Kiest de raad voor kunstmatig opvoeren van de parkeerdruk in het centrum zodat er een tweede parkeergarage aan de Oostwal nodig is, of kiest de raad voor al al bestaande een oplossing die juist de binnenstad ontlast.

Sluiting transferium verdeelt raad Goes, PZC 31 maart 2011 (online)

U bent hier