h

Exit Transferium

22 april 2011

Exit Transferium

De gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met sluiting van het Goese Transferium per 1 mei. Alleen SP, D66 en GroenLinks stemden tegen. Opmerkelijk was de houding van de PvdA, die in haar verkiezingsprogramma nog voor openhouden van het Transferium pleitte. Volgens PvdA-woordvoerder Leen van Zon hebben de kosten van 80.000 euro per jaar geleid tot voortschrijdend inzicht. Daartoe uitgenodigd door SP-woordvoerder Floor van Lamoen, moest Van Zon wel toegeven dat de afgelopen tien jaar geen moeite is gedaan de kosten te drukken. Toch wilde de PvdA niet meegaan met een motie van SP en D66 om het Transferium een doorstart te geven van twee jaar, waarin geprobeerd zou moeten worden om het Transferium meer kostendekkend te maken. Deze motie kreeg uiteindelijk alleen steun van GroenLinks. "Het kind wordt met het badwater weggegooid", aldus Floor van Lamoen, "Heel triest."

SP en D66 gaven aan dat zij vinden dat het Transferium past in goed parkeerbeleid en in city marketing. Geld besparen is goed mogelijk. Er kan een kleine bijdrage aan gebruikers gevraagd worden. Het Transferium kan beter onder de aandacht van toeristen worden gebracht. De bewegwijzering kan veel beter. Dat levert meer gebruikers op. En door het enigszins verlagen van de frequentie waarmee de bussen rijden kan ook flink worden bespaard. Ondanks deze realistische plannen, en ondanks dat de voorziening ten opzichte van het totale bedrag dat in betaald parkeren in Goes omgaat klein is, kwam er van de meeste partijen geen steun. Ook de motie van GroenLinks om over te gaan op een zomertransferium in de maanden juli en augustus haalde het niet. Exit Transferium

Motie SP-D66

U bent hier