h

Peperduur parkeeronderzoek? Nu even niet

22 april 2011

Peperduur parkeeronderzoek? Nu even niet

Donderdagavond heeft het Goese college haar voorstel voor een peperduur maar beperkt parkeeronderzoek teruggenomen. Voor het bedrag van bijna 32.000 euro wilde het college een eenvoudig opgezette bezettingsgraadmeting laten doen. Dit stuitte in de raadscommissie van vorige week op bezwaren. De SP-fractie uitte felle kritiek op het hiervoor inhuren van een extern bureau en op het enorme bedrag. Zo'n bedrag (bijna twee bruto jaarsalarissen minimumloon) past niet bij het tellen van lege parkeerplaatsen op een aantal zaterdagen. Een groot deel van het onderzoek kan gedaan worden door tellen van verkochte parkeerkaartjes en door ambtenaren (BOA's) korte aantekeningen te laten maken hoe druk het is. Bovendien had de SP-fractie er moeite mee dat de eventuele parkeergarage aan de Oostwal er weer bij werd gehaald. Die had er in haar ogen weinig mee te maken. Andere partijen zetten nog vraagtekens bij het tijdstip van het onderzoek, vlak na opening van de parkeergarage Westwal. Wethouder Meeuwisse legde daarop het voorstel met de geuite bezwaren nog eens aan het college voor. Die besloot het voorstel terug te nemen.

U bent hier