h

Bestuursakkoord: Noord-Beveland geeft het goede voorbeeld

28 mei 2011

Bestuursakkoord: Noord-Beveland geeft het goede voorbeeld

De voltallige gemeenteraad van Noord-Beveland heeft zich uitgesproken tegen het voorliggende bestuursakkoord. Met indiener Noord-Bevelands Belang was de raad van mening dat het wel welletjes is met het delegeren van taken aan gemeenten samen met enorme kortingen. Gemeenten en de zwaksten van de samenleving zijn weer de dupe. In Goes zal de gemeenteraad nog een finaal oordeel vellen. Door de fracties van SP, GroenLinks en D66 zal een extra raadsvergadering vlak voor de stemming bij de VNG over dit akkoord worden bijeengeroepen.

U bent hier