h

Citymarketing is rechtse hobby

27 mei 2011

Citymarketing is rechtse hobby

Donderdagavond besprak de raadscommissie van Goes de opzet voor plannen op het gebied van citymarketing en evenementen.

Aandacht voor evenementenbeleid noemde de SP-fractie een goede zaak, al moet men zich niet moet doodstaren op een nationaal evenement. Ook is het belangrijk dat er niet alleen normen worden gesteld aan geluid bij evenementen, maar dat die ook worden gehandhaafd. Het is dan nodig dat de gemeente op oproep het geluid kan meten.

De plannen rond citymarketing konden de SP-fractie minder bekoren.

"De opstellers van het stuk dat we vandaag bespreken hebben er kennelijk geen rekening mee gehouden dat kreten als "het vermarkten van Goes" en "Goes als merk" bij SP'ers vooral weerstand oproepen," aldus SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen. Inhoudelijk had hij moeite met het onderliggende ouderwetse groeidenken. "Laten we nou beginnen met de accepteren dat die groei er niet is, en al jaren niet. Kom wat ons betreft niet aan met prietpraat dat toename van het aantal inwoners noodzakelijk is om de ambities waar te maken, maar stel realistische ambities. En houd in je ambities rekening met demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening." De meeste problemen had de SP-fractie echter met het structureel inzetten van extra parkeergelden voor de financiering. "In het collegeprogramma is €75000 opgenomen voor citymarketing als nieuw beleid. Dat vond de SP-fractie al ruim aan de maat. Nu komt er, naast het nodige geschuif, nog structureel €100.000 euro bij uit de parkeeropbrengsten. Parkeeropbrengsten en citymarketing staan in principe los van elkaar. Door het deze koppeling toch te leggen wordt verdoezeld dat er gewoon extra geld wordt uitgegeven voor dit beleid, boven op de meerjarenbegroting die we al hebben vastgelegd. In plaats van 75000 euro aan nieuw beleid wordt het 175000 euro. De wijze waarop dit wordt goedgepraat vinden wij ronduit dubieus. Een zeer slecht signaal. Allerlei voorzieningen in Goes worden afgeknepen, omdat we moeten bezuinigen. Maar voor deze rechtse marketinghobby komt er ineens een ton uit de hoge hoed."

In september komt een definitief plan in de gemeenteraad.

U bent hier