h

Plastic afval verzamelen in containers niet efficiënt

27 mei 2011

Plastic afval verzamelen in containers niet efficiënt

Donderdagavond hield de raadscommissie van Goes een eerste evaluatie van het inzamelen van plasticafval. De resultaten zijn redelijk ontluisterend:

  • Er is wat minder plasticafval verzameld dan de bedoeling was
  • Het volume van het afval is groter dan gedacht, zodat vrachtwagens vaker moeten rijden om te legen
  • Er is regelmatig gedoe met containers waarin het afval vast komt te zitten.
  • De financiële resultaten zijn 80% slechter dan gedacht. De wethouder kon bovendien niet vertellen of noodzakelijke reparaties aan de bestrating rondom containers die "vlotgetrokken" moeten worden zijn meegenomen in de extra kosten.

Bovendien vertelde wethouder Loes Meeuwisse, in antwoord op vragen van SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen, dat bij het inzamelen van meer plasticafval de meerkosten waarschijnlijk harder stijgen dan de meeropbrengsten.

Namens de SP-fractie noemde Floor van Lamoen de containerinzameling kostenintensief en niet efficiënt. Hij wees erop dat resultaten van nascheidingsinstallaties vergelijkbaar zijn met die van het inzamelen, en dat ook de kosten vergelijkbaar zijn. Voor de SP-fractie reden om het college te vragen nog eens nadrukkelijk naar het nascheiden te kijken. "Wat we er mee zouden winnen is het inzetten van ambtelijke uren, het gedoe rond overvolle containers en bijbehorende reparaties aan de bestrating".

Volgend jaar, voor het aflopen van de huidige convenanten eind 2012, zal er provinciebreed worden geëvalueerd. Dan zal ook het nascheiden bij de conclusies in beeld zijn, aldus de wethouder.

U bent hier