h

SP vindt bestuursakkoord onaanvaardbaar, college noemt het akkoord juist degelijk

27 mei 2011

SP vindt bestuursakkoord onaanvaardbaar, college noemt het akkoord juist degelijk

"Het bestuursakkoord gaat naar onze inschatting desastreuse gevolgen hebben voor de gemeente en haar inwoners. Problematische bezuinigingen, die onze inwoners ingrijpend zullen treffen, worden niet door het rijk zelf uitgevoerd, maar het vuile werk mogen de gemeenten opknappen. Deze maatregelen van het kabinet Rutte leggen de rekening van de crisis bij de mensen die de crisis niet veroorzaakt hebben." Loes Passieux was namens de SP-fractie in de Goese commissievergadering van afgelopen donderdag zeer duidelijk. Het bestuursakkoord tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten is voor de SP onaanvaardbaar. Het college sprak echter van een degelijk akkoord en lijkt van plan het akkoord in het VNG-congres over ruim een week te gaan steunen. Wel worden laatste onderhandelresultaten afgewacht. Op 6 juni neemt het college een definitief standpunt in.

In het bestuursakkoord worden de "Wet werken naar vermogen" (samenvoeging van bijstand, Wajong, WSW), de AWBZ-begeleiding en de Jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit gaat gepaard met bezuinigingen in de orde van 1 miljard. Al deze bezuinigingen treffen de zwaksten in de samenleving.

Ook Groen Links en D'66 toonden zich uiterst kritisch over het akkoord. Meer twijfel was er bij SGP-CU en PvdA. Bij deze laatste partij leken de twee woordvoerders niet geheel op één lijn te zitten. Vanwege het grote belang van dit akkoord voor de gemeente gaven de fracties van SP, GroenLinks en D'66 aan van plan te zijn een extra raadsvergadering bijeen te roepen tussen het moment van een definitief besluit van het college op 6 juni en de stemming bij het VNG-congres op 8 juni. Zij willen dan een raadsuitspraak vragen over wat de gemeente van het bestuursakkoord moet vinden. Wordt vervolgd.

SP-wethouders: Bestuursakkoord VNG is onaanvaardbaar

U bent hier