h

Kerntransport passeert Goes

7 juni 2011

Kerntransport passeert Goes

Een transport met afgewerkte splijtstofstaven uit kerncentrale Borsele heeft vandaag 7 juni Goes gepasseerd. De splijtstofstaven werden per trein naar Le Hague in Frankrijk gebracht. Een kort geding dat de gemeente Gent aanspande tegen het vervoer dwars door de stad Gent heen haalde niets uit. SP-gemeenteraadslid Loes Passieux heeft zowel mondelinge als schriftelijke vragen over het transport gesteld. In de mondelinge vragen, tijdens de extra raadsvergadering maandag over het bestuursakkoord, vroeg Loes het college zich aan te sluiten bij het protest van het Gentse schepencollege. Burgemeester Verhulst begreep de zorgen van de SP-fractie maar zag geen reden voor protest. Wel gaf hij aan dat hij als burgemeester via de Veiligheidsregio ruim op tijd van het transport op de hoogte was gebracht.

Protest tegen het kerntransport

Bij de eerdere schriftelijke vragen van eind mei, vroeg Loes Passieux naar de mogelijke risico's en extra veiligheidsmaatregelen. Ook vroeg ze zich af of het transport binnen de bebouwde kom van Goes tot stilstand zou kunnen komen, en of dat tot extra risico's zou leiden. Tenslotte vroeg zij of de burgers van Goes van toekomstige transporten op de hoogte zullen worden gebracht. Deze transporten zullen de komende tijd driemaal per jaar plaatsvinden.

U bent hier