h

Ledenvergadering kiest twee nieuwe bestuursleden

2 juni 2011

Ledenvergadering kiest twee nieuwe bestuursleden

De ledenvergadering van de SP-afdeling Goes heeft twee vacatures in het bestuur vervuld. De nieuwe bestuursleden zijn Marianne de Leeuw uit Goes Centrum, die organisatiesecretaris is geworden, en Sunny Hegt uit Goes West, die tot algemeen bestuurslid is gekozen. Beide van harte gefeliciteerd! Op de ledevergadering is ook uitgebreid ingegaan op het bestuursakkoord en op de "stadsontwikkeling" in Goes. Een van de uitspraken van de ledenvergadering was het bevestigen dat de SP tegenstander is van de aanleg van een aquaduct onder het havenkanaal. De voorkeur gaat uit naar dichthouden van de brug in spitstijden en het creëren van meer ligplaatsen vóór de huidige ringbrug.

U bent hier