h

Ook gemeente Goes niet mee met WWnV

6 juni 2011

Ook gemeente Goes niet mee met WWnV

Ook de gemeenteraad van Goes gaat niet mee met de paragraaf over de "Wet werken naar vermogen" in het bestuursakkoord. De VNG wordt opgeroepen de onderhandelingen over de financiƫle waarborgen in dit deel van het akkoord te heropenen. Een motie met deze strekking van SP, GroenLinks, D66 en aanvankelijk CDA werd aangenomen. Vlak voor de stemming trok het CDA haar ondertekening in, omdat in haar ogen het college geheel tegemoet was gekomen aan de motie.. Er waren 15 stemmen voor (SP, GL, D66, toch het CDA en SGP-CU) en 8 tegen (VVD en PvdA) de motie.

SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen ging wat schoorvoetend mee met het indienen van de motie, omdat de SP-fractie meer bezwaren heeft tegen het bestuursakkoord dan de decentralisatie van de wet werken naar vermogen alleen. Ook bij de paragrafen over de AWBZ-begeleiding en de Jeugdzorg zijn er problemen en risico's en in de raad zette hij die bezwaren nog eens uitgebreid uiteen. Ook deze maatregelen zorgen ook voor verslechteringen en onzekerheid bij betrokkenen, de zwaksten in de maatschappij. Maar, zo erkende hij, verreweg de grootste problematiek zat en zit bij de decentralisatie van de wet werken naar vermogen. Uiteindelijk bleek gelukkig, met de nodige moeite, een ruime raadsmeerderheid bereid het college nog eens deze bezwaren op het hart te drukken. Woensdag wordt de beslissing over steun aan het bestuursakkoord genomen op het VNG-congres.

In het verlengde van deze discussie kwam D66 met een motie over openbaarheid van de stemming op het VNG-congres. In deze motie werd het college opgeroepen op het VNG-congres een motie hierover te steunen. Steun kwam er van SP, GroenLinks en PvdA. Volgens de VVD dragen geheime stemmingen juist bij aan het democratisch gehalte van de stemmingen, CDA en SGP-CU vonden het moeilijk de gevolgen van het overgaan op openbare stemmingen te overzien. De motie haalde het dus niet.

U bent hier