h

SP: voorzichtig met bouwgrondreserve

17 juni 2011

SP: voorzichtig met bouwgrondreserve

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 juni heeft de SP-fractie een oproep gedaan voorzichtig te zijn met de reserves van de bouwgrond. De eisen aan die reserves zijn vastgesteld in 2008, toen de woningmarkt er nog rooskleuriger uit zag dan nu. De SP-fractie stelde daarom voor om minder geld aan die reserve te onttrekken dan het college van plan was, temeer omdat de omvang van de bouwgronden waar het om gaat zal toenemen in 2011. Het SP-amendement haalde het echter niet en kreeg alleen steun van D66.

U bent hier