h

College passeert raad bij nieuwe regels regiotaxi

18 juli 2011

College passeert raad bij nieuwe regels regiotaxi

De SP-fractie in de Goese raad is verbolgen over het passeren van de gemeenteraad bij het besluit om de regels voor de WMO-regiotaxi te veranderen. Het college heeft een grote groep mensen uitgesloten van gesubsidieerd vervoer door een inkomensgrens te stellen. Nog voordat deze grens met de gemeenteraad is besproken heeft het college aan de gebruikers van de regiotaxi al een brief gestuurd waarin de nieuwe regels vermeld staan en de gebruikers informatie over het inkomen gevraagd. "Het college loopt wel heel hard voor de muziek uit. Wij zijn nog niet eens in de gelegenheid gesteld om onze visie te geven, of de burgers hebben al hun financiële hebben en houden bloot moeten geven aan de gemeente", aldus SP-raadslid Loes Passieux. Over de nieuwe inkomensgrens is onrust ontstaan.

Loes Passieux: "Die grens is wel bijzonder laag. Voor een alleenstaande onder de 65 jaar ligt de inkomensgrens al bij 75% van het minimumloon. Zit je daar vlak boven, dan heb je nauwelijks draagkracht, maar toch moet je €1,30 per kilometer betalen. Meer dan zeven keer zoveel als het gesubsidieerde tarief van €0,18. Een retourtje Wolphaartsdijk-Goes is dan €18. Met dat soort bedragen zijn we bang dat mensen belangrijke zaken, als bezoeken aan zorgverleners, gaan vermijden. Dan ben je verder van huis. WMO-pashouders zijn van georganiseerd vervoer afhankelijk en worden gigantisch op kosten gejaagd. Kortom, deze maatregel heeft een asociale uitwerking."

Loes Passieux heeft in schriftelijke vragen aan het college gevraagd hoe zij het passeren van de raad gaat rechtzetten.

Tekst van de schriftelijke vragen
Dossier regiotaxi

U bent hier