h

College steunt SP: Ook kijken naar kruising Patijnweg

8 juli 2011

College steunt SP: Ook kijken naar kruising Patijnweg

"Daar hebben we er dan een, een majeur project". Zo begon SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen zijn verhaal in de gemeenteraad over de herinrichting van de Buys Ballotstraat. De waterafvoer wordt aangepakt, de bestrating wordt vernieuwd en er komt een verandering in het wegprofiel. De Buys Ballotstraat wordt ook een 30 km-zone. De SP-fractie was hier niet zo van onder de indruk en had liever gezien dat er voor een radicalere ingreep was gekozen voor van de rijbaan gescheiden fietspaden, wat veel meer veiligheid voor de fietsers biedt. Ook vond de fractie dat de kruising met de Patijnweg moest worden aangepakt. Voor fietsers die linksaf willen vanuit de Buys Ballotstraat is de situatie onduidelijk en gevaarlijk. Op dit laatste punt kreeg de SP-fractie steun van het college. Bij monde van burgemeester Verhulst zegde het college toe dat tijdens de werkzaamheden aan de Buys Ballotstraat gekeken zal worden naar mogelijkheden om die situatie te verbeteren met een niet al te grote ingreep. Uiteindelijk stemde de SP-fractie voor het collegevoorstel over de herinrichting, omdat het weliswaar een mager plan is, maar toch vooruitgang voor de aanwonenden.

Raad Goes stemt in met plan voor Buys Bollotstraat PZC, 8 juli 2011

U bent hier